Henry Marten’s Ghost

Henry Marten’s Ghost
Enw: Henry Marten’s Ghost
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Band Gwyddelig bywiog ar gyfer priodasau, dathliadau penblwydd, gwyliau a digwyddiadau corfforaethol.
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Ffôn: 07917 007 849

Y band poblogaidd Gwyddelig, Henry Marten’s Ghost.

Yn amlygu Padraig Lalor o Ogledd Iwerddon, canwr / awdur caneuon, blogiwr ac un o sefydlwyr y grŵp gwerin Gwyddelig hirsefydlog hwn. Band Gwyddelig bywiog ar gyfer priodasau, dathliadau penblwydd, gwyliau a digwyddiadau corfforaethol. ‘Dyn ni hefyd yn cynnal sioe ddawns Ceilidh Wyddelig gyda dawnswyr Gwyddelig. Os ‘dych chi’n hoffi cerddoriaeth draddodiadol Wyddelig yna byddwch chi’n dwlu ar Henry Marten’s Ghost. Mae ein set yn cynnwys caneuon, baledi, riliau, polcas a walsiau.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Henry Marten’s Ghost

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org