Harriet Earis

Harriet Earis
Enw: Harriet Earis
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: Telynores Geltaidd ifanc sy’n byw yn Aberystwyth yw HARRIET EARIS, ac enillodd wobr Llwyfan Agored Danny Kyle yn Celtic Connections 2007.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: +44 (0) 1974 251 840

Telynores rhyngwladol o Aberystwyth yw HARRIET EARIS sy’n perfformio ar ben ei hunan ac hefyd gyda sioe dawns “Harp and Tap”.

Mae hi hefyd yn Delynores Geltaidd. Enillodd wobr Llwyfan Agored Danny Kyle yn Celtic Connections 2007. Perfformiodd ar ei phen ei hun yn y Neuadd Albert ac yn Arena 02 yn Llundain. Mae’n brysur iawn gyda theithiau cyson i UDA (gan ymweld â dros 25 talaith), Canada ac ar draws Ewrop. Yn 2016 ffurfiodd sioe newydd “Harp and Tap” gyda dawnsiwr tap a’i thriawd o delyn, bas a drymiau.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Harriet Earis

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org