Gwerinwyr Gwent

Gwerinwyr Gwent
Enw: Gwerinwyr Gwent
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: ‘Dyn ni’n perfformio dawnsiau sy’n amrywio o ddawnsiau araf, llysaidd i ddawnsiau cyflymach y ffair, ac hefyd yn cynnwys dawnsiau’r glocsen.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 01495 271953
Cysylltu: Sue Venn (Secretary)

‘Dyn ni’n perfformio dawnsiau sy’n amrywio o ddawnsiau araf, llysaidd i ddawnsiau cyflymach y ffair, ac hefyd yn cynnwys dawnsiau’r glocsen.

‘Dyn ni’n dawnsio er pleser yn unig, er ein bod ni’n cymryd rhan mewn gwyliau ac arddangosfeydd yng Nghymru ac yn Ewrop.

Mae Gwerinwyr Gwent yn perfformio dawnsiau sy’n amrywio o ddawnsiau araf, llysaidd i ddawnsiau cyflymach y ffair, ac hefyd yn cynnwys dawnsiau’r glocsen. Ers ein sefydlu mae ein haelodau wedi cymryd rhan mewn sawl eisteddfod ac hefyd mewn gwyliau yng Nghymru a thramor.

‘Dyn ni’n dawnsio er pleser yn unig, er ein bod ni’n cymryd rhan mewn gwyliau ac arddangosfeydd yng Nghymru ac yn Ewrop. ‘Dyn ni’n enwog am drefnu twmpathau a Nosweithiau Llawen; mae’r tâl y codwn am y rhain yn dibynnu ar faint o amser y bydd y weithgaredd yn parhau ac ar y pellter teithio.

‘Dyn ni wastad yn chwilio am aelodau newydd, ac mae croeso cynnes i ddechreuwyr neu ddawnswyr profiadol. ‘Dyn ni’n ymarfer bob nos Iau, o 8 tan 10yh yn Neuadd Gymunedol y Graig, Basaleg, NP10 8LG, gyferbyn â thafarn y Ruperra Arms. Dewch draw, neu ffoniwch 01495 271953 am ragor o fanylion.

Mae gan Werinwyr Gwent fand o gerddorion sy’n chwarae ar ein cyfer yn wythnosol wrth i ni ymarfer. Mae’r band wastad yn chwilio am aelodau newydd, felly os oes diddordeb gyda chi, cysylltwch â ni.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Gwerinwyr Gwent

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org