Gwerinos

Gwerinos
Enw: Gwerinos
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: It’ll be a great night with Gwerinos, 90s stalwarts have started gigging once again, enjoy!
Ar Gael Ar Gyfer:
Rhanbarth: Unrhywle
Ffôn: 07703207261

Dechreuodd Gwerinos berfformio mewn twmpathau yng Nghymru, ac ers hynny mae peth newid wedi bod yng nghyfansoddiad y band. Mae arddull cwbl unigryw i Gwerinos gyda llawer o’r caneuon yn rhai gwreiddiol wedi eu cyfansoddi gan aelodau’r band, ac maent hefyd yn defnyddio ffynonellau traddodiadol cyfoethog cerddoriaeth dawns a chan Cymru. O ochrau Dolgellau y daw’r aelodau gwreiddiol, lle buont yn gyfrifol am sefydlu Gwyl y Sesiwn Fawr. Dros y blynyddoedd, denwyd aelodau newydd atynt ac mae pob un yn chwarae sawl offeryn, a phob un yn gallu rhannu rôl fel prif leisydd i ychwanegu at y diddordeb. Ymhyfrydant mewn canu cynganeddol clos, a hefyd yn y perfformiadau rhyddmig cryf a ddefnyddir yn gefndir i’r offerynnau blaen. Mae Gwerinos hefyd wedi denu cryn dipyn o sylw gan gwmnïau o dramor, gan i Gwmni Fonomusic o Sbaen drwyddedu un o’r traciau oddi ar yr albwm ‘Seilam’ sef Fflat Huw Puw i’w gynnwys ar CD arbennig o’r enw “Naciones Celtas”. Er mai pur anaml y byddant yn perfformio erbyn hyn, yr aelodau diweddaraf yw: Elfed ap Gomer ar y gitar fas, acordion, allweddellau a llais; Gareth Jones ar y drymiau a llais cefndir; Idris Morris Jones ar y ffidil a llais cefndir; Tudur Huws Jones ar y banjo, mandola, mandolin, bouzouki, chwistl a llais; Ywain Myfyr ar y gitar, bodhran, organ geg a llais; Emlyn Roberts ar y gitar, bouzouki a llais, a Roger Vaughan ar y gitar fas a llais cefndir.

Facebook: https://www.facebook.com/Grwpgwerinos/
Gyfeiriad: Bryneithin, Ffordd y Gader, Dolgellau, Gwynedd
Cod Post: LL40 1RH
Rhif Ffôn Cyswllt: 07703207261

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Gwerinos

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org