Gwenan Gibbard

Gwenan Gibbard
Enw: Gwenan Gibbard
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae Gwenan yn delynores ac yn gantores sy’n perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig.
Ar Gael Ar Gyfer:

Mae Gwenan yn delynores ac yn gantores sy’n perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig.

Daeth Gwenan yn amlwg fel cantores a thelynores ers rhai blynyddoedd ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn canu a cherddoriaeth draddodiadol a cherdd dant.

Wedi graddio mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Cymru Bangor a chwblhau gradd feistr yno mewn perfformio ac ymchwil ym maes cerddoriaeth Cymru, aeth ymlaen i astudio’r delyn yn yr Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain, ac yna dychwelodd i’w hardal enedigol ym Mhwllheli.

Bu’n enillydd ym mhrif gystadlaethau telyn a chanu’r Eisteddfod Genedlaethol, Yr Wyl Gerdd Dant a’r Wyl Ban Geltaidd yn Iwerddon, a bu’n cynrychioli Cymru mewn gwyliau megis Gwyl Lorient yn Llydaw, Cyngres Delynau’r Byd yn Nulyn, ac, yn fwyaf diweddar, Celtic Connections, Glasgow a Gwyl Gymreig Gogledd America, Cinncinati.

Rhyddhawyd ei chryno ddisg cyntaf, ‘Y Gwenith Gwynnaf’, yn 2006

Facebook: https://www.facebook.com/gwengibbard/

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Gwenan Gibbard

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org