Guto Dafis

Guto Dafis
Enw: Guto Dafis
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: Mae Guto Dafis yn canu caneuon yn sôn am dor-calon a pherthynasau aflwyddiannus, caneuon sydd fel arfer yn deillio o’r traddodiad Cymreig (yn Gymraeg), ac yn achlysurol yn canu ambell un o’i ganeuon ei hun, fersiwn o gân gan Bob Dylan neu’n canu’r felan (yn Saesneg).

Mae Guto Dafis yn canu caneuon yn sôn am dor-calon a pherthynasau aflwyddiannus, caneuon sydd fel arfer yn deillio o’r traddodiad Cymreig (yn Gymraeg), ac yn achlysurol yn canu ambell un o’i ganeuon ei hun, fersiwn o gân gan Bob Dylan neu’n canu’r felan (yn Saesneg). Mae’n cyfeilio ei hun ar y melodion (neu’r acordion dwy rhes diatonig, neu beth bynnag ‘dych chi am ei alw!). Mae’n mwynhau chwarae alawon (rhai o Gymru fel arfer), ac o bryd i’w gilydd mae’n mwynhau chwarae ar gyfer dawnsio Llydewig (naill ai alawon Llydewig, neu alawon Cymreig addas at y pwrpas).

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Guto Dafis

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org