Girl and a Harp

Girl and a Harp
Enw: Girl and a Harp
Math o Rhestru:

Mae Chloe Matharu yn gantores a thelynores o Sir Benfro ar gael fel artist unigol ar gyfer gwyliau, clybiau gwerin, gwleddai a phriodasau.

Mae Chloe wedi perfformio mewn amryw o wyliau a chlybiau gwerin ar draws Prydain a phrif-dir Ewrop yn cynnwys sioeau poblogaidd yng Ngŵyl Fringe Caeredin. Wrth gael ei magu yng Nghaeredin cafodd ei chyflwyno i’r clarsach (telyn Geltaidd) yn ifanc a chwympodd mewn cariad a’i thôn swynol. Mae ei chaneuon yn cael ei ysbrydoli gan ei bywyd ar y môr, straeon gwerin a cherddoriaeth draddodiadol yr Alban a Chymru. Mae ganddi dreftadaeth o Gymru, yr Alban ac India. Mae cerddoriaeth yn rhan fawr o’i bywyd ac mae ei phrofiad ar y môr yn cyfoethogi’r caneuon y mae’n rhannu yn angerddol a’i chynulleidfaoedd. Yn gymysg yn ei set mae’n canu baledi digyfeiliant.

Ar ôl cymryd saib o gerddoriaeth er mwyn sefydlu e’i gyrfa ar y môr mae wedi dychwelyd yn ddiweddar i’r sin werin gyda’i thelyn gan berfformio caneuon ysgrifennwyd ganddi dra ar y môr. Mae’n chwarae telyn lifer Mark Norris ar y llan a hefyd telyn Pilgrim Skylark pan ar y môr.

Fel marnwr masnachol mae Chloe yn rhannu ei hamser rhwng gweithio ar y môr a pherfformio pan ar y llan. Hyd yma mae ei gyrfa ar y môr wedi ei gweld ar dancer olew o gwmpas Gogledd Ewrop, yn gadet ar leinin mordeithio fel swyddog iau yn teithio ar draws y byd ac yn llywio fferïau ar un o ddyfrffyrdd prysuraf y byd.

Reviews

‘llais a phurdeb clasur gwerin’ The Herald

‘llais fel llaeth a mêl’ Anais Mitchell

 

Facebook: https://www.facebook.com/girlandaharp/?ref=br_rs

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Girl and a Harp

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org