Fiona Collins

Fiona Collins
Enw: Fiona Collins
Disgrifiad Byr: Chwedleuwraig yw Fiona sy’n adrodd storïau traddodiadol a gasglwyd o bedwar ban byd, yn enwedig o’r Mabinogi a chwedlau sy’n sôn am ferched a menywod cadarn. Mae wedi dysgu’r Gymraeg i safon da, ac yn gweithio’n ddwyieithog.
Ffôn: 07941 918159
Wedi bod yn chwedleua ers 1990, mae Fiona Collins yn trin storïau traddodiadol, mythau a chwedlau o bedwar ban byd, ac mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn storïau sy’n sôn am ferched a menywod cadarn.
Mae ei Doethuriaeth mewn Chwedleua yn archwilio’r ffordd y mae storïau traddodiadol yn cyfrannu at ddatblygiad plant ifanc.
Mae’n gweithio gyda phobl o bod oedran a gallu, gan gynnwys grwpiau integredig o bobl anabl ac abl; i Radio 4 a radio lleol; i deledu’r BBC a Carlton, yn ogystal â mewn amgueddfeydd, ysgolion, safleoedd hanesyddol a gwyliau o gwmpas Cymru, Lloegr a thramor. Yn ei gwaith mae’n archwilio’r cysylltiadau sy’n bodoli rhwng tirlun, pobl a straeon Cymru, ac yn mwynhau gweithio yn yr awyr agored i helpu pobl i ymgysylltu â’r amgylchedd drwy gyfrwng chwedleua a chreu storïau. Mae wedi dysgu’r Gymraeg i safon da, ac yn gweithio’n ddwyieithog.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Fiona Collins

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org