Ffynnon

Ffynnon
Enw: Ffynnon
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae FFYNNON yn ymwneud â cherddoriaeth sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn nhraddodiadau a thirwedd Cymru ac yn cynnwys y gantores Lynne Denman and Stacey Blythe (acordion, telyn a llais).

Mae FFYNNON yn ymwneud â cherddoriaeth sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn nhraddodiadau a thirwedd Cymru ac yn cynnwys y gantores Lynne Denman and Stacey Blythe (acordion, telyn a llais).

Yn 2003 dewiswyd y band, gan y cwmni Green Linnet Records o Ogledd America, i gynrychioli cerddoriaeth Cymru ar ei label gwerin a gwreiddiau; ers hynny maen nhw wedi teithio’n gyson yn yr Unol Daleithiau. Yn ôl dirprwy gyfarwyddydd Gŵyl Gerdd Rhyngwladol Sharq Taranolari 2011 yn Samarkand, Uzbekistan, o’r holl grwpiau o Ewrop Ffynnon oedd ei ffefryn.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Ffynnon

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org