Ffonic

Ffonic
Enw: Ffonic
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Gyda dros 20 cerddor ar y llwyfan, mae Ffonic yn werth gweld, ac yn ychwanegu afiaith a lliw i bob gŵyl a cheilidh y byddwn yn chwarae!
Ar Gael Ar Gyfer: ,

Gyda dros 20 cerddor ar y llwyfan, mae Ffonic yn werth gweld, ac yn ychwanegu afiaith a lliw i bob gŵyl a cheilidh y byddwn yn chwarae! A dyma ragor o newyddion da; mae ein ffi yn un rhesymol dros ben, gan ein bod yn chwarae o gariad at ein cerddoriaeth!

Wedi’n lleoli yng nghanolbarth Cymru.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Ffonic

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org