Eve Goodman

Eve Goodman
Enw: Eve Goodman
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae Eve yn byw yng Ngogledd Cymru. Fe magwyd ger yr afon Menai yng Nghaernarfon cyn iddi symud i Gaerdydd i astudio llenyddiaeth Saesneg. Dyma le bu’n datblygu ei sgiliau ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu caneuon.

Mae Eve yn byw yng Ngogledd Cymru. Fe magwyd ger yr afon Menai yng Nghaernarfon cyn iddi symud i Gaerdydd i astudio llenyddiaeth Saesneg. Dyma le bu’n datblygu ei sgiliau ysgrifennu creadigol ac ysgrifennu caneuon. Yn dilyn ei gradd gadawodd Eve y ddinas er mwyn byw mewn caban ar fferm yng Nghernyw, lle ysgrifennodd a recordiodd ei EP cyntaf. Trwy ei EP cyntaf, Low Sun, ceisiodd Eve ddarganfod ei llais fel menyw ac fel person, mewn byd swnllyd sy’n parhau i brysurhau. Mae Eve yn cynnig harmonïau sy’n dawel a chryf a llais hunan-wybodus.  Mae Eve yn darganfod geiriau ac ystyr drwy natur; mae ei hoff ganeuon yn cael ei sgwennu yn yr awyr agored.

Mae Eve nawr wedi dychwelyd i Wynedd, ei chartref, lle mae’n gweithio ar gasgliad o ganeuon gwerin ar gyfer ei EP ddwyieithog. Cyrhaeddodd ei threfniant hudolus o Dacw’n Nghariad bron i filiwn o hits ar YouTube sydd wedi ei  galluogi i gysylltu ag edmygwyr ar draws y byd.

Soundcloud: https://soundcloud.com/eve-goodman

Youtube: https://www.youtube.com/user/EvieGoodman

Instagram: https://www.instagram.com/evegoodmanmusic/

 

Facebook: https://www.facebook.com/evegoodmanmusic

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Eve Goodman

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org