Elin y Delyn

Elin y Delyn
Enw: Elin y Delyn
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Telynores broffesiynol gyda gwahaniaeth; cerddoriaeth fodern a phoblogaidd, yn ogystal â cherddoriaeth glasurol wych a cherddoriaeth draddodiadol Gymreig.
Ffôn: + 44 (0) 7908 727 041 +44 (0) 1443 224989

Ychwanegwch awyrgylch hyfryd, fythgofiadwy a thipyn o safon i’ch digwyddiad. Dw i’n delynores broffesiynol wahanol, yn arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth fodern a phoblogaidd yn ogystal ag ystod eang o gerddoriaeth glasurol wych a cherddoriaeth Gymreig i’ch gwesteion. Priodasau, digwyddiadau busnes, dathliadau penblwydd, lansiadau, nosweithiau agored, seremonïau graddio, arddangosfeydd – gyda fy repertoire eclectig, dw i’n mwynhau creu eich math chi o awyrgylch.

Wedi fy lleoli yn Ne Cymru, dw i’n gweithio’n breifat fel athrawes delyn yn Llantrisant, Merthyr a Chaerfyrddin. Byddaf yn teithio ymhellach, i Gaerloyw, i Aberhonddu a Gorllewin Cymru, ar gyfer priodasau a digwyddiadau eraill.  Fy nhelynau: ar gyfer fy nigwyddiadau arferol dw i’n defnyddio cyngerdd-delyn fawr 47 tant gyda seinfwrdd estynedig, a thelyn Geltaidd 36 tant ar gyfer lleoliadau bach ac at bwrpas dysgu. Yn fy ngweithdai ysgol ac yn y gymuned dw i’n defnyddio fy 15 telyn glin. Dw i’n dwlu ar y delyn!

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Elin y Delyn

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org