Eleri Darkins

Eleri Darkins
Enw: Eleri Darkins
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Telynores
Ar Gael Ar Gyfer: , ,
Ffôn: 01443 453342

Mae Eleri Darkins yn canu’r delyn mewn cyngherddau ac yn cynnig perfformio cerddoriaeth gefndirol mewn ciniawau a chynadleddau. Mae ganddi amrywiaeth eang o gerddoriaeth; traddodiadol, caneuon poblogaidd o’r sioeau a ffilmiau, jazz ynghyd â gweithiau clasurol.

Mae Eleri wedi perfformio yn helaeth yn ystod gwasanaethau priodas ar draws y wlad, yn ogystal ag yn y wledd bridodas er mwyn rhoi naws cerddorol unigryw i’r achlysur. Gellir amrywio’r gerddoriaeth i ofynion y briodas…o Bach i’r Beatles! Yn y gorffennol, mae Eleri wedi cydweithio â chantorion neu offerynwyr eraill i wneud i greu’r briodas ddelfrydol.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Eleri Darkins

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org