Dylan Fowler

Dylan Fowler
Enw: Dylan Fowler
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae Dylan wedi bod yn gerddor am bron i 30 mlynedd erbyn hyn ac yn ystod y cyfnod hynny wedi bod yn perfformio, cyfansoddi a threfnu.
Ar Gael Ar Gyfer:

Mae Dylan wedi bod yn gerddor am bron i 30 mlynedd erbyn hyn ac yn ystod y cyfnod hynny wedi bod yn perfformio, cyfansoddi a threfnu. Mae ei gerddoriaeth wedi ei ffurfio o’i brofiad o Jazz Ewropeaidd cyfoes, cerddoriaeth draddodiadol Geltaidd- yn enwedig treftadaeth Gymreig a’i brofiad helaeth o gyd-weithio a cherddorion o wledydd fel India, Bwlgaria, Serbia, Bosnia, Y Ffindir, Norwy, Canada, Yr Almaen a’r Eidal.

Ynghyd a chwarae mewn bandiau ac mewn prosiectau (The Devils Violin Company, Celtic Guitar Journeys, Taith, Alaw, Ghazalaw a Tyhai) mae wedi datblygu adnabyddiaeth ryngwladol fel gitarydd unigol ac mae ganddo dri CD sydd wedi derbyn adolygiadau anhygoel a rhyddhawyd ar y label cyhoeddi Almaeneg, Acoustic Music Records.

Rhyddhawyd ei drydydd CD ‘A Passionate Landscape’ gan Acoustic Music. Mae’r CD newydd yn gasgliad o ddarnau ensemble ac unigol wedi ei hysbrydoli gan dirwedd Cymru a’r nifer o gerddorion mae wedi cael y pleser o weithio gyda nhw dros y blynyddoedd. Mae’r darnau gwahanol ar yr albwm yn adlewyrchu dylanwadau o dir ei deulu a’r tir lle ei fagwyd (Cymru) a thir ei enedigaeth (Libya).

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Dylan Fowler

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org