Delyth & Angharad

Delyth & Angharad
Enw: Delyth & Angharad
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: DnA: Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe.
Ar Gael Ar Gyfer: , ,

Delyth & Angharad : Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe.

Mae cemeg diymwad rhwng y ddwy gerddor yma, ac nid yw hynny’n syndod am eu bod yn fam a merch.

Roedd Delyth Jenkins, sy’n chwarae’r delyn Geltaidd, yn un o’r aelodau a sefydlodd y triawd offerynnol arloesol, Aberjaber, ac mae ganddi yrfa lwyddiannus fel unawdydd hefyd.

Mae Angharad Jenkins yn canu’r ffidl gyda’r grwp gwerin Cymreig, Calan, a ffrwydrodd ar y sîn werin Gymreig fel chwa o awyr iach.

Ar ôl sawl gwahoddiad i berfformio gyda’i gilydd mewn gwyliau a chanolfannau celfyddydau ar draws de Cymru, penderfynodd Delyth ac Angharad ffurfio deuawd, ac ers y dechrau maen nhw wedi cael eu hadnabod yn garuaidd fel DnA.  Derbyniodd eu albwm cyntaf, Adnabod,adolygiadau ardderchog. Mae eu halbwm newydd Llinyn Arian yn cynnwys cymysgedd o alawon traddodiadol gorau ac efallai llai cyfarwydd Cymru, yn ogystal â chyfansoddiadau gwreiddiol wedi’u sgwennu ac ysbrydoli gan teithiau personol Delyth ac Angharad dros y blynyddoedd diwethaf. Mae eu cerddoriaeth yn gyfuniad hudolus o’r traddodiadol ac arloesol.

Diddordebau: Bwyd da. Gwin. Awyr iach. Y mor. Chwerthin.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Delyth & Angharad

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org