Delyth Jenkins

Delyth Jenkins
Enw: Delyth Jenkins
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: One of Wales’ leading Celtic harpists
Ar Gael Ar Gyfer: , , ,

Ganwyd Delyth yn dref Croesoswallt ar y ffin. Symudodd i dde Cymru i astudio Ffrangeg a Saesneg ac mae wedi bod yno ers hynny.

Er bu’n canu’r piano ers yn ifanc, ni ddechreuodd canu’r delyn (a siarad Cymraeg) nes ei hugeiniau cynnar. Dechreuodd ei gyrfa gerddorol gyda’r band Cromlech yn Abertawe. Yna gyda dau o aelodau’r band aeth ati i ffurfio’r triawd poblogaidd “Aberjaber”. Ar yr un pryd, pe datblygodd Delyth ei gyrfa perfformio unigol llwyddiannus, drwy berfformio ar draws Ewrop, America ac yn agosach i gartref. Hyd yn hyn mae ganddi dri albwm sy’n cyfuno ei chariad tuag at gerddoriaeth draddodiadol a’i chyfansoddiadau modern.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Delyth Jenkins

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org