Dawnswyr Tanat

Dawnswyr Tanat
Enw: Dawnswyr Tanat
Disgrifiad Byr: Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ymarfer dawnsfeydd gwerin o Gymru a rwtinau clocsio a’r alawon sy’n cyd-fynd â nhw. Mae ein grŵp yn cynnwys dawnswyr, cerddorion a’r rheiny sy’n dawnsio ac yn chwarae offerynnau.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 01691 791378
Cysylltu: Bryn

Ffurfiwyd Dawnswyr Tanat ym Mai 2009. Mae’r traddodiad o ddawnsio gwerin yn ymestyn yn ôl yn bell iawn yn yr ardal, gyda chyfeiriadau hanesyddol yn Llanfyllin, Croesoswallt a Llangadfan, a dawnsfeydd wedi eu cofnodi gydag enwau megis Clawdd Offa a Gwylnos Croesoswallt.

Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yng nghefn yr Old New Inn, Llanfyllin er mwyn dysgu ac ymarfer dawnsfeydd gwerin o Gymru a rwtinau clocsio a’r alawon sy’n cyd-fynd â nhw. Mae ein grŵp yn cynnwys dawnswyr, cerddorion a’r rheiny sy’n dawnsio ac yn chwarae offerynnau.

Mae’r rheiny sy’n mynychu (o 11 oed hyd 90) yn cyfrannu £1 (50c i blant) yn wythnosol tuag at logi’r ystafell, ac mae bob amser croeso cynnes i aelodau newydd.

Rydym yn fudiad Cymraeg ei hiaith sy’n derbyn dysgwyr o bob gallu, gan eu hannog i drochi eu hunain yn ein hetifeddiaeth a’n diwylliant. Ein nod yw cadw’r dawnsfeydd a’r alawon yn fyw ac mae gennym ddiddordeb penodol mewn dawnsfeydd lleol a’r straeon am sut y maent wedi goroesi ac wedi cael eu pasio lawr ar hyd y cenedlaethau.

Rydym yn bencampwyr dawns Eisteddfod Powys ar ddau achlysur ac wedi dod yn drydydd yng Nghystadleuaeth Gŵyl Cerdd Dant Conwy 2012. Rydym yn cynnal nifer o nosweithiau a thwmpathau ar gyfer grwpiau a mudiadau lleol, a hefyd ar gael i berfformio mewn gwyliau.

Facebook: https://www.facebook.com/groups/663332167026395/

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Dawnswyr Tanat

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org