Daniel Morden

Daniel Morden
Enw: Daniel Morden
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Daniel Morden yw un o chwedleuwyr mwyaf poblogaidd y Deyrnas Gyfunol. Mae wedi perfformio ledled y byd ac wedi teithio’n eang yng nghwmni cerddorion, fel rhan o gwmni The Devil’s Violin.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 07717 481071

Daniel Morden yw un o chwedleuwyr mwyaf poblogaidd y Deyrnas Gyfunol Mae wedi perfformio ledled y byd, gan gynnwys yng Ngŵyl Awdurdon Sydney, y Getty Villa, Y Theatr Genedlaethol ac yng Nghanolfan y Barbican.

Mae wedi teithio’n eang yng ngwmni cerddorion, fel rhan o gwmni The Devil’s Violin.

Mae ei gasgliadau o chwedlau Cymraeg wedi ennill Gwobr Tir Na N’Og Cyngor Llyfrau Cymru ddwywaith.Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Daniel Morden

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org