Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Welsh Folk Dance Society
Enw: Cymdeithas Dawns Werin Cymru
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Mae llwyth o wybodaeth ar gael ar ddawnsio traddodiadol Cymreig ar wefan Cymdeithas Ddawns Werin Cymru. Mae’r safle yn cynnwys gwybodaeth am hanesion dawnsiau, timau o gwmpas Cymru, digwyddiadau a gwyliau. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am hanes y gymdeithas, rhestr o gyhoeddiadau’r gymdeithas a ble y gallwch eu prynu, yn ogystal â gweld beth sydd ar y gweill at y dyfodol o fewn yr adran ‘Digwyddiadau’. Os hoffech ymchwilio ymhellach gallwch hefyd gael mynediad at archifau’r gymdeithas yn Amgueddfa Sain Ffagan.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Cymdeithas Dawns Werin Cymru

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org