Clocs Canton

Clocs Canton
Enw: Clocs Canton
Disgrifiad Byr: Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ddawnsio Morys, sy’n defnyddio clocsiau) wedi’i leoli yng Nghaerdydd.
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Ffôn: 029 2065 5285
Cysylltu: Lynda Edwards

Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ddawnsio Morys, sy’n defnyddio clocsiau) wedi’i leoli yng Nghaerdydd. ‘Rydym yn perfformio mewn amryw o ddigwyddiadau – ffeiriau, gwyliau ac mewn tafarndai o gwmpas Caerdydd ac ymhellach oddi cartref.

Lliwiau Cymru, sef coch, gwyn a gwyrdd yw lliwiau’n dillad dawnsio ac ‘rydym yn defnyddio garlantau a baneri bach o liwiau melyn a gwyrdd i gynrychioli’r daffodil a’r genhinen. Mae ein band o gerddorion yn chwarae ffidlau, melodionau, gitâr ac offer taro. Mae croeso i gerddorion newydd ymuno â ni.

Ar bob cyfrif, cysylltwch â ni os oes diddordeb gyda chi mewn cymryd rhan – ‘rydym wastad yn croesawu dawnswyr newydd, p’un ai ‘rydych yn brofiadol neu beidio! Mae’r dawnsiau yn weddol hawdd i’w dysgu (wir!) ac hefyd mae’n ffordd hwylus o gadw’n heini. Dewch i roi tro arni – ebostiwch neu ffoniwch am ragor o wybodaeth.

Os ‘dych chi’n trefnu digwyddiad gallwn ddod â thipyn o liw iddo – ‘dyn ni’n hoff iawn o ddifyrru torf ac yn hoffi cynnwys y gynulleidfa yn ein perfformiad.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Clocs Canton

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org