Christine Watkins

Christine Watkins
Enw: Christine Watkins
Disgrifiad Byr: Dwi’n adrodd storïau hen a newydd yn Saesneg, Cymraeg (weithiau yn Ffrangeg), mewn nifer o leoliadau gwahanol ynghyd ag eraill neu fel perfformiwr unigol.

Dwi’n adrodd storïau hen a newydd yn Saesneg, Cymraeg (weithiau yn Ffrangeg), mewn nifer o leoliadau gwahanol ynghyd ag eraill neu fel perfformiwr unigol.

Mae’r storïau dwi’n mwynhau yn adrodd yn gweu’r sanctaidd a’r sefyllfaoedd bob-dydd. Dwi’n adrodd ac yn dyfeisio storïau ar gyfer perfformiadau, gweithdai, gwyliau, seremonïau a chyrsiau. Mae gen i gorff o waith cafodd ei greu mewn cydweithrediad â gwyddonwyr mewn amryw o ddisgyblaethau fel rhan o nifer o brosiectau a dwi’n hapus i weithio gyda storïau gwyddoniaeth. Dwi hefyd yn medru storïau a gweithdai yn seiliedig ar fy nghasgliad o Chwedlau Gwerin Gwent a chyhoeddwyd gan The History Press.

Allwch chi weld mwy o fy nghwaith yma: https://christinewatkins.co.uk/

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Christine Watkins

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org