Chris Allen and Sabina Kormylo

Chris Allen and Sabina Kormylo
Chris Allen and Sabina Kormylo
Mae Lutheriaid Chris Allen a Sabina Kormylo yn wneuthurwyr hyrdi-gyrdi a liwt
, ,
+44 (0)1443 693118

Mae Lutheriaid Chris Allen a Sabina Kormylo yn wneuthurwyr hyrdi-gyrdi a liwt sy’n cynhyrchu amrywiaeth eang o offerynnau llinynnol sy’n cynnwys, Hyrdi-gyrdi, Liwtiau, Mandolinau a Fiolau. Rydym hefyd yn atgyweirio addasu a newid offerynnau.

St Tydfils
Wesley Place
Merthyr Vale
Merthyr Tydfil

CF48 4RS

Anfon neges at berchennog y rhestr

Chris Allen and Sabina Kormylo

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org