Cat’s Claw

Cat’s Claw
Enw: Cat’s Claw
Disgrifiad Byr: Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ac Americanaidd
Ar Gael Ar Gyfer: , ,
Ffôn: 07816 672259
Cysylltu: Guy

Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ac Americanaidd. Yn arwain y band yw Guy sy’n sefydlu rhythm y band o ganlyniad i’w brofiad o berfformio gyda nifer o fandiau. Rhythmau Roger ar y tabwrdd sy’n adio at drefniannau dyfeisgar Selyf ac Imogen o’r alawon. Mae Huw yn adnabyddus ar y sin werin Cymraeg ac mae ei chwarae yn ychwanegu haen unigryw i’r gerddoriaeth.

Mae’r band yn addasu at anghenion y galwr ac yn ôl gallu a dymuniadau’r dawnswyr.

 

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Cat’s Claw

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org