Catrin O’Neill

Catrin O’Neill
Enw: Catrin O’Neill
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae hi’n medru troi o ganu caneuon hyfryd , swynol, yn ei mamiaith Gymraeg, at ganeuon yfed swnllyd Gwyddelig, a hynny i gyfeiliant ei bodhran yn unig.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 07951 011493

Mae hi’n medru troi o ganu caneuon hyfryd , swynol,  yn ei mamiaith Gymraeg, at ganeuon yfed swnllyd Gwyddelig, a hynny i gyfeiliant ei bodhran yn unig. Mae hi’n aml yn perfformio ar ei phen ei hun, ond hefyd fel deuawd neu fel aelod o bedwarawd sy’n cynnwys telyn, dwy ffidl, bwsici, pibau a chwibanogl. Hi yw prif gantores y band Allan yn y Fan ac yn aelod o 10 mewn bws.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Catrin O’Neill

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org