Cath Little

Cath Little
Enw: Cath Little
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth Wyddelig a Seisnig, a’i mamwlad, sef Cymru, am ei hysbrydoliaeth.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 029 20 230919

Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth Wyddelig a Seisnig, a’i mamwlad, sef Cymru, am ei hysbrydoliaeth.

Mae’n adrodd storïau ac yn canu caneuon am dreigl y flwyddyn i ddathlu ein Byd a’i dymhorau.

Mae gan Cath  ymdeimlad cyfoethog o hud storïau a’u gallu i’n cysylltu â’n gilydd, ac mae hi’n ein harwain gan bwyll at well ddealltwriaeth ohono ni’n hunain a’n lle yn y byd.

Mae hi wedi perfformio yng Ngŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond the Border, yng Ngŵyl Glastonbury ac yn Niwrnod Gwerin Proms y BBC. Mae’n adrodd ei storïau yn gyson yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Mae Cath wedi’i chofrestru gyda Llenyddiaeth Cymru, yr Asiantaeth Hyrwyddo Llenyddiaeth Gymreig.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Cath Little

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org