Carreg Lafar

Carreg Lafar
Enw: Carreg Lafar
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: “Mae’r cerddoriaeth yn wyllt, gyda’r drymiau yn dwrdio a’r ffliwt yn mynd syth at y galon. Dyma be’ ydi cerddoriaeth Geltaidd go iawn.” (Golwg)
Ar Gael Ar Gyfer:

Ffurfiwyd Carreg Lafar yng Nghaerdydd yn 1993 gydag Antwn, James, Rhian a Simon O’Shea. Ymunodd Linda y band yn ’94 i gwblhau’r grwp. Yn ystod yr haf ’95 gwnaethom ein halbwm cyntaf ‘Ysbryd y Werin’ gyda Sain Records. Cafodd yr albwm ei rhyddhau ym mis Tachwedd gydag adolygiadau gwych gan y wasg gerddoriaeth werin yn y DU a Gogledd America.

Yn ystod yr haf 1996 wnaethon ni perfformio yn ein gŵyl fawr gyntaf yn Lorient, Llydaw, yn cynrychioli Cymru yn yr Ŵyl Ryng-Geltaidd. Roed hi’n ddeg diwrnod o berfformiadau, yn diweddu gyda’r band yn cefnogi’r cyngerdd Dan Ar Braz ‘Treftadaeth y Celtiaid’ i gynulleidfa o ryw 10,000 o bobl. Yn 1997 cafodd ‘Ysbryd y Werin’ ei rhyddhau yng Ngogledd America gan Street Blix Records a lansiwyd yr albwm gyda thaith dwy wythnos yn yr Unol Daleithiau. Ers hynny, mae’r band wedi dychwelyd i Ogledd America am dair daith arall yn 1998, 2000 a 2001, yn ogystal â daith i Atlanta ar gyfer yr Ŵyl Geltaidd yno yn 1999 a’r Ŵyl Celtic Colours, Nova Scotia yn 2009.

Yn 1997 dechreuon ni gwaith ar ein ail albwm ‘Hyn’ a gafodd ei recordio yng Nghaerdydd yn Albany Studios. Cafodd yr albwm ei rhyddhau ar label Sain ym mis Awst ’98 ac hefyd wedi derbyn adolygiadau gwych yn yr holl cylchgronau cerddoriaeth werin a gwreiddiau mawr yn y DU ac ar draws Gogledd America. Wnaethom fideos hefyd ar gyfer dau trac oddi ar ‘Hyn’ a gafodd eu cynnwys ar y rhaglen celfyddydau, ‘Sioe Gelf’. Ar ddydd Calan 1999, gadawodd Simon y band er mwyn canolbwyntio ar ei waith gelf weledol ac ymunodd Dylan Davies fel gitarydd newydd. Yn hwyrach yn y flwyddyn honno aethom yn ôl i Lorient i gynrychioli Cymru eto yn yr hefyd Ŵyl Ryng-Geltaidd.

Rhyddhawyd ‘Hyn’ gan Marquis Classics yng Ngogledd America ym Mai 2000 a chafodd yr albwm ei lansio gyda thaith llwyddiannus iawn dros tair wythnos yng Nghanada ac America yn ystod Awst 2000.

Dechreuodd y band recordio ein trydydd albwm ‘Profiad’ ym mis Ebrill 2001, hefyd yn Albany Studios. Mae’r albwm yn cynnwys tri cherddor gwadd, Robin Huw Bowen ar delyn deires, Lawson Dando ar piano a gitâr ychwanegol a Claudine Cassidy ar Soddgrwth. Cafodd yr albwm ei rhyddhau gan Sain ym mis Awst 2002 a lawnsio yn yr Ŵyl Ryng-Geltaidd Lorient ‘Blwyddyn Cymru’ y flwyddyn honno. Penderfynodd Dylan gadael y band ar ôl Lorient, er mwyn canolbwyntio ar ei waith ei hun.

Yn 2006 ymunodd Danny KilBride fel gitarydd a dychwelyd y band yn ôl i Lorient, hefyd gyda Gafin Morgan ar pibgorn a phibau ychwanegol. Rydym wedi parhau perfformio bob blwyddyn, yng y DU ac yn rhyngwladol, rhwng bywydau prysur teulu ac ymrwymiadau gwaith eraill. Wnaethon ni recordio EP newydd, Y Cadno yn hydref 2013, ac rydym yn y broses o recordio albwm newydd, i gael eu rhyddhau yn 2016 i nodi ein 20fed pen-blwydd, sydd yn cael ei ddilyn gan rai perfformiadau arbennig a thaith.

 

Facebook: https://www.facebook.com/CarregLafar
Twitter: @CarregLafar

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Carreg Lafar

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org