Carl Gough

Carl Gough
Enw: Carl Gough
Disgrifiad Byr: Mae Carl yn chwedleuwr hyblyg sy’n ymateb i’w gynulleidfa. Mae’n gallu perfformio mewn nifer o sefyllfaoedd. Mae’n angerddol am storiâu sydd yn helpu pobl i deimlo cysylltiad gydag eraill a’r byd o’u cwmpas
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Ffôn: 07950 588860

Mae Carl yn chwedleuwr hyblyg sy’n ymateb i’w gynulleidfa. Mae’n gallu perfformio mewn nifer o sefyllfaoedd. Mae’n angerddol am storiâu sydd yn helpu pobl i deimlo cysylltiad gydag eraill a’r byd o’u cwmpas.

Mae gan Carl repertoire o storiâu yn addas i blant, oedolion ac i’r teulu cyfan. Storiâu yn cynnwys chwedlau o Gymru (yn cynnwys y Mabinogion), Damhegion, storiâu am ysbrydion, Y Pentamerone a nifer o storiâu chwilfrydig ac ystyrlon eraill.

Mae Carl yn defnyddio chwedleua er mwyn adloniant ac addysg drwy weithio yn yr awyr agored ac o dan do gydag ysgolion, grwpiau cymunedol, parciau ac addysg oedolion. Mae wedi perfformio mewn gwyliau yn cynnwys Eisteddfod Llangollen a Beyond the Border. Mae hefyd wedi dweud straeon fel rhan of sioe BBC Radio Wales, “The Unexplainers”.

O ganlyniad i’w arbenigedd gwerthfawr a’i brofiad o’i waith ynglŷn â Datblygiadau Cymunedol a Busnesau Cymdeithasol, mae wedi darparu ymgynghoriaeth i’r ‘Society for Storytelling’ ac wedi cymryd rhan frwdfrydig mewn prosiectau sy’n cymryd chwedleua ac yn ei rhoi yn y cyd-destun ‘Rhannu Straeon, Rhannu Dealltwriaeth. Roedd y prosiect yn arloesol gan iddo ddefnyddio chwedleua fel ffordd o wella sgiliau iaith Saesneg ffoaduriaid ac ymgeiswyr lloches. Cafodd hefyd ei gomisynu i ddatblygu perfformiad (gydag Anthony Evans dehonglydd BSL) a fyddai’n uno cynulleidfa fyddar a gyda chlyw i mewn i un profiad chwedleua.

Yn frwd i gymryd comisiynau, datblygodd a pherfformiodd taith gerdded ym marc gwledig Craig y Nos oedd yn defnyddio chwedleua ar gyfer dehongli hanes, yn portreadu bywyd Adelia Patti.

Sefydlodd Carl ‘Swansea Storytelling’ sy’n rhedeg bob mis yn Abertawe.

Facebook: https://www.facebook.com/worldofconnection

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Carl Gough

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org