Calennig

Calennig
Enw: Calennig
Disgrifiad Byr: Yn arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth ddawns Gymreig, mae Calennig yr un mor gartrefol yn chwarae ar gyfer arbenigwyr a dechreuwyr fel ei gilydd.
Ar Gael Ar Gyfer: , ,
Ffôn: 01443 226892 / 07989 209824
Cysylltu: Pat Smith

Yn arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth ddawns Gymreig, mae Calennig yr un mor gartrefol yn chwarae ar gyfer arbenigwyr a dechreuwyr fel ei gilydd. Mae’r band yn cael ei arwain gan y chwaraewraig consertina a llwyau Pat Smith,sy’n cael ei chydnabod fel un o’r galwyr twmpath mwyaf difyr yn y Deyrnas Gyfunol, ac fel un sydd wedi dysgu dawnsiau Cymreig a galw twmpathau o Auckland i Aberdeen, o Chicago i Christchurch. Mae’n perfformio i gyfeiliant carfan gyson o gerddorion, sef Mike Kennedy (bâs), Iolo Jones (ffidl), Peter Davies (whistlau, recorders, obo, pibau cwd a bombard), Rob Morris (gitâr ac acordion), a Ned Clamp (gitâr, mandola, harmonica). Mae Calennig ar gael ar unrhyw ffurff, o driawd hyd at chwechawd llawn.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Calennig

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org