Calan

Calan
Enw: Calan
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: Band gwerin cyffrous ac afieithus gyda phump o aelodau ifanc a hynod o gerddorol.
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Ffôn: 07789 905 322

Band gwerin cyffrous ac afieithus gyda phump o aelodau ifanc a hynod o gerddorol.

Ffurfiwyd yn 2005 wedi i bedwar aelod gyfarfod tra ar gwrs cerddoriaeth draddodiadol gyda Trac yn Sweden ddwy flynedd ynghynt. Maent yn mynd i roi cerddoriaeth draddodiadol Cymru ar dân oherwydd mae canu gwerin yn Cwl! Mae rhai o’r aelodau wedi cyfansoddi alawon eu hunain hefyd, ac mae’r pump yn Gymry Cymraeg. Buont yng Ngwyl Werin Ryngwladol Lorient ac yn y Sesiwn Fawr yn ystod haf 2008, lle’r aeth y gynulleidfa’n wyllt gan stampio’u traed mewn cymeradwyaeth eisiau mwy!

Facebook: https://www.facebook.com/calanfolk
Twitter: https://twitter.com/CalanFolk

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Calan

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org