Brigyn

Brigyn
Enw: Brigyn
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae BRIGYN yn fand pop/gwerin melodic wedi ei ffurfio gan y brodyr Ynyr ac Eurig Roberts.
Ar Gael Ar Gyfer:

BRIGYN yw y brodyr Ynyr ac Eurig Roberts o ardal Eryri, Gogledd Cymru. Ers rhyddhau eu CD cyntaf yn 2004, mae eu cerddoriaeth melodig wedi cael ei chwarae yn gyson ar donfeddi radio, a’r teledu yma yng Nghymru a dros y byd. Mae eu sŵn unigryw wedi galluogi nhw berfformio ym mhrif ŵyliau gwerinol Prydain, o’r Green Man Festival, Bannau Brycheiniog i’r Celtic Connections, Glasgow. Maent yn enwog am eu fersiwn unigryw o Hallelujah gan Leonard Cohen a nifer fawr o glasuron cyfoes Cymraeg.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Brigyn

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org