Brenig

Brenig
Enw: Brenig
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Mae Brenig yn dod o Aberystwyth
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Cysylltu: Daniel

Mae Brenig yn dod o Aberystwyth ac yn perfformio caneuon gwreiddiol yn seiliedig ar straeon serch, cefn gwlad, hanes lleol a chwedlau Cymreig. Eu cerddoriaeth sy’n gyfuniad o werin, Cajun a blues.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Brenig

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org