Bragod

Bragod
Enw: Bragod
Math o Rhestru: ,
Disgrifiad Byr: Bragod yw cydweithrediad rhwng cerddor Cymreig Robert Evans a chantores o Drinidad, Mary-Anne Robert. Maent yn dehongli cerddoriaeth a barddoniaeth Gymreig o’r 6ed ar 19eg ganrif mewn ffordd unigryw gan ddefnyddio ffynonellau ac offerynnau gwreiddiol.
Ar Gael Ar Gyfer: ,

Bragod yw cydweithrediad rhwng cerddor Cymreig Robert Evans a chantores o Drinidad, Mary-Anne Robert. Maent yn dehongli cerddoriaeth a barddoniaeth Gymreig o’r 6ed ar 19eg ganrif mewn ffordd unigryw gan ddefnyddio ffynonellau ac offerynnau gwreiddiol. Mae ei pherfformiadau yn cynnwys lyre a chwe tant o ogledd-orllewin Ewrop a’r crwth, lyre a chwe tant sydd yn cael ei chwarae â bwa; offeryn sydd wedi bod yng Nghymru am 800 mlynedd.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Bragod

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org