Band y Braichmelyn

Band y Braichmelyn
Enw: Band y Braichmelyn
Math o Rhestru:
Ar Gael Ar Gyfer: , ,
Cysylltu: Neil and Meg Browning

Mae gan Band y Braichmelyn dros ugain mlynedd o brofiad yn rhedeg ceilidhs a thwmpathau llwyddiannus.

Mae’r band craidd yn cynnwys acordion, banjo (a/neu gitâr) a gitâr fas. Mae hwn yn llwyddo cynhyrchu sŵn trawiadol a bywiog sy’n gallu ymateb i’r dawnswyr. Rydym yn chwarae cymysgedd o gerddoriaeth o ar draws Prydain ar gyfer dawnsio. Os hoffech i ni chwarae cerddoriaeth yn bennaf o un wlad gadewch i ni wybod.

Os hoffwch i’r band gynnwys ffidil allwn, fwy na thebyg, cael gafael ar rywun. Os ydyn yn gyfarwydd â’r lleoliad (rydym wedi chwarae yn rhan fwyaf o’r rhai lleol) allwn eich cynghori ynglŷn â nifer o elfennau eraill.

 

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Band y Braichmelyn

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org