Arfon Gwilym

Arfon Gwilym
Enw: Arfon Gwilym
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Yn ganwr gwerin o deulu cerddgar o Sir Feirionnydd, mae gan Arfon stor o alawon gwerin ar ei gof
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: 01286 831 111

Yn ganwr gwerin o deulu cerddgar o Sir Feirionnydd, mae gan Arfon stor o alawon gwerin ar ei gof, ac wrth ganu cerdd dant, mae’r geiriau a’r ysbryd yn bwysicach iddo na chadw at lythyren y rheolau.

Mae ganddo lais delfrydol ar gyfer canu gwerin, ac er bod ei ganeuon wedi eu gwreiddio yn y traddodiad Cymreig, mae iddynt hefyd newydd-deb arbrofol, gyda chaneuon a gosodiadau cerdd dant wedi eu haddasu gan Arfon ei hun. Teimlir cariad a gwerthfawrogiad angerddol am ein hetifeddiaeth a’n hiaith yn ei ganu, tra hefyd yn edrych ymlaen i’r dyfodol at greu y Gymru Newydd.

 

Cod Post: LL54 5TG
Cyfeiriad Cyswllt: Canolfan Sain
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Arfon Gwilym

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org