Ar Log

Ar Log
Enw: Ar Log
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Cafodd y grwp gwerinol poblogaidd Cymraeg ‘Ar Log’ ei ffurfio yn 1976.
Ar Gael Ar Gyfer:
Ffôn: (01286) 831111
Cysylltu: Sain Records

Cafodd y grwp gwerinol poblogaidd Cymraeg ‘Ar Log’ ei ffurfio yn 1976. Dathlodd y band 9 darn ben-blwydd arian yn 2001, ac o fewn y cyfnod yma, mae nhw wedi recordio 9 albwm ar label SAIN. Er bod y naw aelod o’r band yn brysur gyda gwaith a theulu, aethant i’r Almaen yn 2001 fel rhan o’r ‘daith arian’.

Taith o hel atgofion ydoedd, gan i’r aelodau gwreiddiol berfformio yn yr Almaen am y tro cyntaf yn 1976, a daeth yr Almaen yn ail gartref iddynt yn yr 80au, gan iddynt ddychwelyd yno droeon i berfformio- am gyfnodau o hyd at naw wythnos ar y tro! Yng Nghymru wedi hynny, maent wedi perfformio yn Miri Madog, Porthmadog yn ogystal â pherfformio yng Ngwyl Abermaw, Sesiwn Fawr Dolgellau a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Ar Log is one of the most durable and best-loved Welsh folk groups. The band’s extraordinary level of musicianship, manly and sensitive… and spirited clog dancing can all be experienced on their recordings… (Christina Roden, Music Journalist, New York)

Cod Post: LL54 5TG
Cyfeiriad Cyswllt: Canolfan Sain
Llandwrog
Caernarfon
Gwynedd
Cod Post: LL54 5TG

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Ar Log

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org