Anne Lister

Anne Lister
Enw: Anne Lister
Ar Gael Ar Gyfer: ,

Fe magwyd i yng Nghaerdydd, dwi wedi byw yn Lyon, Ffrainc a Llundain, a nawr dwi’n hapus wedi setlo nôl gartref yng Nghymru ym Mlaenafon. Dwi wedi teithio ar hyd a lled y wlad yn perfformio mewn gwyliau ym Mhrydain ac America (yn 2017 a 2018 wnes i berfformio yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen gyda fy storiâu a chaneuon), a dwi wedi cynnal gweithdai chwedleua ym Mhrydain (yn cynnwys mewn nifer o garchardai, gweithio gyda’r elusen Storybook Dads), Iwerddon, Ffrainc, Sbaen, Groeg ac America. Dwi wedi perfformio mewn siopau lyfrau, canolfannau celfyddydau, lochesau menywod, llyfrgelloedd, ac ysgolion gyda phobl o 5 i 95 mlwydd oed. Dwi wedi rhyddhau wyth albwm o fy nghaneuon gydag un arall ar y ffordd yn Haf 2018. Mae fy nofel gyntaf “Slipping Through the Cracks” ar gael ar Amazon. Dwi ar y funud yn ysgrifennu datganiad traethawd ymchwil PhD ar bwnc chwedl ganol oesoedd y Brenin Arthur, a ysgrifennwyd ar gyfer Brenin o Aragon. Mae gan y datganiad rhan ymarferol gan fy mod wedi adrodd y stori mewn clybiau chwedleua, cyngherddau, cenhedloedd academaidd a gwyliau.

Yn gerddorol dwi’n adnabyddus oherwydd fy nghaneuon “Icarus”, “Moth”, “The Quiet People” a “Stone Circles”, sydd i gyd wedi cael eu canu gan gantorion ym Mhrydain, America, Canada ac Awstralia. Mae “Icarus” wedi hefyd cael ei gyfieithu i Eidaleg. Efallai eich bod wedi clywed fy nghaneuon fel rhan o berfformiadau Nic Jones, Martin Simpson, Garnet Rogers a the Fagan Family.

Pan y chwedleua- dwi’n mwynhau adrodd chwedlau am y Brenin Arthur a storiâu lleol i mi yn Ne Cymru. Mae gen i nifer o weithgareddau i annog y gynulleidfa i greu storiâu gyda fi. Dwi wedi gweithio gydag ysgolion, clybiau chwedleua a dwi’n gallu cynnal gweithdai am chwedleua, ysgrifennu caneuon ynghyd a gweithdai i bobl sy’n ddim yn hyderus gyda’i llais. Dwi’n mwynhau gweithio gyda grwpiau bach o unrhyw oedran, perfformio ar lwyfannau mawr, a phopeth yn y canol. Dwi hefyd wedi gweithio ar brosiectau ynglŷn â storiâu sydd yn seiliedig ar hanes lleol neu chwedlau, felly os mae gennych unrhyw syniadau am brosiectau (caneuon neu storiâu) cysylltwch â mi i drafod beth sydd falle’n bosib.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Anne Lister

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org