Allan yn y Fan

Allan yn y Fan
Enw: Allan yn y Fan
Math o Rhestru:
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Ffôn: 07807 797799 / 01495 616867
Cysylltu: Linda Simmonds

Cafodd Allan yn y Fan ei ffurfio yn 1996. Maent yn perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ac wedi perfformio mewn cyngherddau a gwyliau ym Mhrydain ac yn Ewrop. Mae’r chwe cherddor amryddawn yn cyflwyno cerddoriaeth gwerin Gymreig mewn ffordd newydd.

Maent wedi perfformio yn Llydaw, Ffrainc, Iwerddon, Lwcsembwrg, Y Swistir, Awstria, Y Weriniaeth Tsiec a’r Almaen. Y gwyliau maent wedi perfformio ynddynt: Festival Interceltique Lorient, Celtic Connections, Trowbridge Village Pump, Bromyard, Beverley, Fylde, Middlewich Folk & Boat, Tredegar House, Fire in the Mountain, Gŵyl Werin Abergwaun ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.

Facebook: https://www.facebook.com/AllanYnYFan/
Twitter: https://twitter.com/AllanYnYFan

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Allan yn y Fan

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org