Alaw

Alaw
Enw: Alaw
Math o Rhestru:

Wedi eu disgrifio gan gylchgrawn Songlines fel ‘Supergroup Cymreig’, mae Alaw yn dri cerddor blaenllaw sy’n dod a’u cyfoeth o brofiad tuag at eu hangerdd cyffredin- cerddoriaeth draddodiadol Cymru. Tra’n datgelu trysorau cuddiedig neu yn ail grefftio tôn adnabyddus maent yn trin y gerddoriaeth yn fedrus a gyda sensitifrwydd sy’n hynod drawiadol.  Mae eu perfformiadau yn gofiadwy i’w cynulleidfaoedd o ganlyniad i’w cyfansoddiadau a chaneuon gwreiddiol pwerus.

Mae gan Oli a Dylan hanes hir o weithio ar y cyd, ar brosiectau fel ‘The Devil’s Violin’, ‘Szapora’ a ‘The Ian McMillan Orchetra’. Mae Oliver a Jamie yn adnabyddus ledled y byd gwerin fel rheng flaen Jamie Smith’s MABON sydd wedi ennill nifer o wobrau. Mae Dylan hefyd wedi teithio gyda Richard Thompson a Danny Thompson.

Maent yn cyfathrebu eu cerddoriaeth gyda hiwmor ysgafn a mwynhad amlwg sydd werth ei weld.

Maent wedi rhyddau dwy albwm; Dead Man’s Dance (2017) ac Alaw (2013).

“Simply incredible… it really is outstanding” Frank Hennessy BBC Radio Wales

“they’ve surpassed the brilliance of Melody with an even more invigorating, wider-ranging exploration of Welsh poetic and musical traditions.” Folk Radio UK

Facebook: https://www.facebook.com/alaw.band

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Alaw

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org