Aidan Sheehan

Aidan Sheehan
Enw: Aidan Sheehan
Ffôn: 07812 143 226
Cysylltu: Aidan Sheehan BA (Hons) PGCE

Gweithdai cerddoriaeth draddodiadol sy’n defnyddio ffordd o ddysgu sy’n pwysleisio profiad y dysgwr sy’n addas ar gyfer pob oedran a gallu. Dysgwch harmonica diatonig (pob steil), offerynnau taro gwerin (llwyau a thabwrdd), jaw harp, chwiban, ukulele, canu ac ysgrifennu caneuon.

Gweithdai ar gyfer themâu penodol neu ar gyfer “grwpiau targed penodol” yn cynnwys elfennau hanes, ieithyddol a chwedleua. Athro cymwysedig (PGCE) ynghyd a 20 mlynedd o brofiad dysgu. Canolfannau celfyddyd, gwyliau, colegau, recordio mewn stiwdio, Urdd, Arbrawf Mawr (tiwtor), Urdd (cefnogi cerddorion) cerddorfa, ysgolion, theatr, addysg oedolion, digwyddiadau corfforaethol, prosiectau cymunedol, addysg arbennig, iechyd meddwl, grwpiau pensiynwyr, sefydliadau, partïon preifat, gwersi Skype, digwyddiadau trac, radio/ teledu/ sinema, clybiau ar ôl ysgol, gweithgareddau gwyliau a digwyddiad amrywiol eraill.

Artist aml-offerynnol, artist recordio, chwaraewr sesiwn ac yn hen law mewn perfformio, trefnu digwyddiadau cerddorol amrywiol, perfformiadau cymunedol a gigs band. Sefydlwyd clwb harmonica a ukulele Caerdydd. Yn aelod o’r undeb cerddorion (i-teach), wedi dysgu trwy’r National Harmonica League, trac, Bristol Folk House, Head 4 Arts, Bristol Plays Music a mwy.

Sefydlodd nifer o fandiau rhagorol yn cynnwys Whiskey River (gyda Martin Blake) a The Box Band (gydag aelodau o Bluehorses).

Tystysgrif DBS + Tystysgrif gwarchod, Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus (trwy’r undeb cerddorion). Geirda ar gael.

Dysgu wedi ei raddio yn “arbennig” (gan Estyn AEM a Bristol Plays Music).

Facebook: https://www.facebook.com/AidanSheehanMusic/

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Aidan Sheehan

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org