Aderyn Prin

Aderyn Prin
Enw: Aderyn Prin
Math o Rhestru:
Disgrifiad Byr: Band Twmpath a Band Ceilidh prysuraf Ogledd Cymru yw Aderyn Prin.
Ar Gael Ar Gyfer: ,
Rhanbarth: Gogledd Cymru
Ffôn: 01286 673696

Band Twmpath a Band Ceilidh prysuraf Ogledd Cymru yw Aderyn Prin. Mae’r band yn gyfuniad o arweinyddiaeth Nial ar ffidil neu fandolin gyda Annie ar acordion piano a chefnogaeth Pete ar gitâr a llais a Jerome ar y bas 5 tant.

Rydym yn gallu trawsnewid unrhyw ddigwyddiad- priodasau, twmpath, ceilidh, dathliadau a digwyddiadau. Mae twmpathau a ceilidhs yn apelio at bob oedran. Rydym yn dod o ardal Caernarfon ac wedi bod yn perfformio o gwmpas gogledd Cymru am fwy na 20 mlynedd.

Anfon neges at berchennog y rhestr

Cofnod Teitl:Aderyn Prin

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org