Isca Morris
Mae Isca Morris nawr yn dîm dawns cymysg sy’n cwrdd bob nos ...
DARLLEN MWY

Isca Morris

Tegid Rhys
Mae Tegid Rhys yn creu cerddoriaeth sydd yn gymysgedd o acwstig traddodiadol, ...
DARLLEN MWY

Tegid Rhys

Dylan Fowler
Mae Dylan wedi bod yn gerddor am bron i 30 mlynedd erbyn ...
DARLLEN MWY

Dylan Fowler

Cath Little
Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth ...
DARLLEN MWY

Cath Little

Sian James
Brenhines canu gwerin Cymru Hywel Gwynfryn ...
DARLLEN MWY

Sian James

Christine Watkins
Dwi’n adrodd storïau hen a newydd yn Saesneg, Cymraeg (weithiau yn Ffrangeg), ...
DARLLEN MWY

Christine Watkins

Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ...
DARLLEN MWY

Holly Robinson

Ar Log
Cafodd y grwp gwerinol poblogaidd Cymraeg 'Ar Log' ei ffurfio yn 1976 ...
DARLLEN MWY

Ar Log

Gentle Good
Enw lwyfan Gareth Bonello, cyfansoddwr ac offerynnydd o Gaerdydd yw The Gentle ...
DARLLEN MWY

Gentle Good

Whiskey River
Band Cajun, Country, steil Lousiana, Blues yw Whiskey River ...
DARLLEN MWY

Whiskey River

Mair Tomos Ifans
Cantores sy’n canu caneuon gwerin mewn arddull naturiol a thraddodiadol a hefyd ...
DARLLEN MWY

Mair Tomos Ifans

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org