Eve Goodman
Mae Eve yn byw yng Ngogledd Cymru. Fe magwyd ger yr afon ...
DARLLEN MWY

Eve Goodman

Foxglove Trio
Mae’r Foxglove Trio yn mwynhau darganfod caneuon gwerin anadnabyddus a’u trawsnewid nhw ...
DARLLEN MWY

Foxglove Trio

Gerard KilBride
Gerard KilBride N.S.V.M, Gwneuthurwr, Adferwr ac Ymchwilwr Feiolinau ...
DARLLEN MWY

Gerard KilBride

Bendith
Bendith yw cymysgedd o dalentau'r bandiau Colorama a Plu. Rhyddhawyd ei sengl ...
DARLLEN MWY

Bendith

Off-the-Cuff
Mae Off-the-Cuff yn fand twmpath/ceilidh ...
DARLLEN MWY

Off-the-Cuff

Cymdeithas Dawns Werin Cymru
Mae llwyth o wybodaeth ar gael ar ddawnsio traddodiadol Cymreig ar wefan ...
DARLLEN MWY

Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Georgia Ruth
Daw Georgia Ruth o Aberystwyth yn wreiddiol, ond mae hi bellach yn ...
DARLLEN MWY

Georgia Ruth

Tŷhai - Triawd Indo-Celtaidd
Rajesh David (canwr Indiaidd), Pete Stacey (sacsaffôn a ffliwt) a gitâr virtuoso ...
DARLLEN MWY

Tŷhai – Triawd Indo-Celtaidd

Cynefin
Magwyd Owen Shiers yng  Nghapel Dewi, ger Llandysul. Ffurfiwyd eu gwedd gerddorol ...
DARLLEN MWY

Cynefin

Three Legg'd Mare
Band o Aberystwyth yw’r Gaseg Deircoes, a ddaeth at ei gilydd trwy ...
DARLLEN MWY

Three Legg’d Mare

Maelog
Mae Maelog yn fand o Gaerdydd sy’n perfformio cerddoriaeth sy’n gymysgedd o ...
DARLLEN MWY

Maelog

Tim Phillips
Tim Phillips – gwneuthurwr feiolinau anhygoel ...
DARLLEN MWY

Tim Phillips

Clwb Dawnsio Gwlad Casgwent
‘Rydym yn cwrdd bob nos Fercher, rhwng 7.30 a 9.30yh yn yr ...
DARLLEN MWY

Clwb Dawnsio Gwlad Casgwent

Chris Jones
Canwr Cymreig ydwi sydd yn canu caneuon yng Gymraeg a Saesneg ...
DARLLEN MWY

Chris Jones

Elinor Evans
Ganwyd Elinor yn Aberdeen ond chafodd ei haddysg gynradd yn Aberystwyth. Yn ...
DARLLEN MWY

Elinor Evans

Linda Griffiths
Mae Linda Griffiths yn gantores sydd a’i gwreiddiau’n ddwfn yn naear Maldwyn, ...
DARLLEN MWY

Linda Griffiths

Dave Parsons
Dance tutor and caller ...
DARLLEN MWY

Dave Parsons

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org