Osborne Guitars & Mandolins
Gitarau a mandolinau Osborne. Gitarau acwstig, mandolau, bwsicis a mandolinau wedi eu ...
DARLLEN MWY

Osborne Guitars & Mandolins

Nial Cain
Nial Cain – gwneuthurwr feiolinau sydd wedi bwrw ei brentisiaeth ers 1987 ...
DARLLEN MWY

Nial Cain

Catrin O'Neill
Mae hi’n medru troi o ganu caneuon hyfryd , swynol, yn ei ...
DARLLEN MWY

Catrin O’Neill

Dawnswyr Tanat
Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ...
DARLLEN MWY

Dawnswyr Tanat

Blanche Rowen & Mike Gulston
Caneuon traddodiadol a chyfoes o Gymru, Lloegr a thu hwnt, gyda dau ...
DARLLEN MWY

Blanche Rowen & Mike Gulston

Elfen
Mae Elfen yn gyfuniad crefftus o dri cherddor talentog. Craidd y band ...
DARLLEN MWY

Elfen

Rees Wesson
Melodionau un-rhes, wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio prennau caled sy’n tyfu’n ...
DARLLEN MWY

Rees Wesson

Cynefin
Magwyd Owen Shiers yng  Nghapel Dewi, ger Llandysul. Ffurfiwyd eu gwedd gerddorol ...
DARLLEN MWY

Cynefin

gwerinos
It'll be a great night with Gwerinos, 90s stalwarts have started gigging ...
DARLLEN MWY

Gwerinos

Richard Berry
Mae Richard Berry yn dweud storïau ‘Straeon am Gymru a’r Byd‘ ...
DARLLEN MWY

Richard Berry

Plu
Brawd a dwy chwaer - Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral ...
DARLLEN MWY

Plu

Ben Robertson
Mae Ben Robertson yn gitarydd ‘fingerstyle’ a chantor ifanc sy’n perfformio cerddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Ben Robertson

Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith
Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith yw un o’r deuawdau orau sydd wedi ...
DARLLEN MWY

Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith

Ffynnon
Mae FFYNNON yn ymwneud â cherddoriaeth sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn nhraddodiadau ...
DARLLEN MWY

Ffynnon

Rag Foundation
Cafodd Rag Foundation ei ffurfio gan y tîm cyfansoddi Neil Woollard, llais, ...
DARLLEN MWY

Rag Foundation

Pluck & Squeeze
The Pluck & Squeeze Band are a ceilidh, twmpath, barn dance band ...
DARLLEN MWY

Pluck & Squeeze

Michael Harvey
Mae Michael yn berfformiwr cyfarwydd yng ngwyliau a chlybiau chwedleua y Deyrnas ...
DARLLEN MWY

Michael Harvey

Stiwdio Felin Fach
Stiwdio sy’n berffaith ar gyfer cerddoriaeth acwstig. Awyrgylch sydd wedi ei greu ...
DARLLEN MWY

Stiwdio Felin Fach

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org