Kizzy Crawford
Mae Kizzy Meriel Crawford yn siaradwr Cymraeg a dechreuodd ei gyrfa unigol ...
DARLLEN MWY

Kizzy Crawford

Fiona Collins
Chwedleuwraig yw Fiona sy’n adrodd storïau traddodiadol a gasglwyd o bedwar ban ...
DARLLEN MWY

Fiona Collins

Gwerinwyr Gwent
‘Dyn ni’n perfformio dawnsiau sy’n amrywio o ddawnsiau araf, llysaidd i ddawnsiau ...
DARLLEN MWY

Gwerinwyr Gwent

Brenig
Mae Brenig yn dod o Aberystwyth ...
DARLLEN MWY

Brenig

Henry Marten's Ghost
Band Gwyddelig bywiog ar gyfer priodasau, dathliadau penblwydd, gwyliau a digwyddiadau corfforaethol ...
DARLLEN MWY

Henry Marten’s Ghost

Cynefin
Magwyd Owen Shiers yng  Nghapel Dewi, ger Llandysul. Ffurfiwyd eu gwedd gerddorol ...
DARLLEN MWY

Cynefin

Michael Harvey
Mae Michael yn berfformiwr cyfarwydd yng ngwyliau a chlybiau chwedleua y Deyrnas ...
DARLLEN MWY

Michael Harvey

Stiwdio Felin Fach
Stiwdio sy’n berffaith ar gyfer cerddoriaeth acwstig. Awyrgylch sydd wedi ei greu ...
DARLLEN MWY

Stiwdio Felin Fach

Delyth & Angharad
DnA: Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe ...
DARLLEN MWY

Delyth & Angharad

Georgia Ruth
Daw Georgia Ruth o Aberystwyth yn wreiddiol, ond mae hi bellach yn ...
DARLLEN MWY

Georgia Ruth

Delyth Jenkins
One of Wales' leading Celtic harpists ...
DARLLEN MWY

Delyth Jenkins

Alaw
Wedi eu disgrifio gan gylchgrawn Songlines fel ‘Supergroup Cymreig’, mae Alaw yn ...
DARLLEN MWY

Alaw

Dragon's Breath
Mae Dragon's Breath, sydd wedi’i leoli yn Ne Cymru, yn chwarae cerddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Dragon’s Breath

Tegid Rhys
Mae Tegid Rhys yn creu cerddoriaeth sydd yn gymysgedd o acwstig traddodiadol, ...
DARLLEN MWY

Tegid Rhys

Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ...
DARLLEN MWY

Holly Robinson

Marcus Music
‘Rydym wedi arbenigo mewn Consiertinas ers y 70au hwyr. ‘Rydym yn gallu ...
DARLLEN MWY

Marcus Music

Mwnci Studios
Sefydlwyd ‘Mwnci Studios’ yn 2003 ac fe adeiladwyd ar dir ystâd goedwig ...
DARLLEN MWY

Mwnci Studios

Gwyneth Glyn
Un â’i thraed wedi eu gwreiddio’n ddyfn ym mhridd Eifionydd, ond sydd ...
DARLLEN MWY

Gwyneth Glyn

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org