Teulu
Mae Teulu yn chwarae alawon a caneuon Cymraeg traddodiadol a wedi cyfansoddi, ...
DARLLEN MWY

Teulu

Gwyneth Glyn
Un â’i thraed wedi eu gwreiddio’n ddyfn ym mhridd Eifionydd, ond sydd ...
DARLLEN MWY

Gwyneth Glyn

Pat Smith a Ned Clamp
Cymysgedd egnïol o ganeuon ac alawon Cymreig ac Americanaidd yn cael eu ...
DARLLEN MWY

Pat Smith a Ned Clamp

Pluck & Squeeze
The Pluck & Squeeze Band are a ceilidh, twmpath, barn dance band ...
DARLLEN MWY

Pluck & Squeeze

Off-the-Cuff
Mae Off-the-Cuff yn fand twmpath/ceilidh ...
DARLLEN MWY

Off-the-Cuff

Tamar Eluned Williams
Chwedleuwr yn y draddodiad llafar yn adrodd straeon yng Nghymraeg ac yn ...
DARLLEN MWY

Tamar Eluned Williams

Sammie Bond
Sammie Bond – Aelwyd Cynlais/Adran Llwynarth. Hyfforddwraig Dawnsio Gwerin a stepio yng ...
DARLLEN MWY

Sammie Bond

Clocs Canton
Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ...
DARLLEN MWY

Clocs Canton

Robin Huw Bowen
Meistr wrth ei waith. - Yr Herald Cymraeg ...
DARLLEN MWY

Robin Huw Bowen

Jules Rutter
Dance caller for twmpathau, ceilidhs and so on. Links with a variety ...
DARLLEN MWY

Jules Rutter

Paul Bodwyn Green
Mae Paul yn ganwr, perfformiwr a gitarydd sy'n byw yng Nghaernarfon. Ganed ...
DARLLEN MWY

Paul Bodwyn Green

Mwnci Studios
Sefydlwyd ‘Mwnci Studios’ yn 2003 ac fe adeiladwyd ar dir ystâd goedwig ...
DARLLEN MWY

Mwnci Studios

Ruff Folk Dance Club
We meet every Monday from 8.00pm until 10.00pm in the hall behind ...
DARLLEN MWY

Ruff Folk Dance Club

Guto Dafis
Mae Guto wedi perfformio chwedlau traddodiadol yn yr Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond ...
DARLLEN MWY

Guto Dafis

Cynefin
Magwyd Owen Shiers yng  Nghapel Dewi, ger Llandysul. Ffurfiwyd eu gwedd gerddorol ...
DARLLEN MWY

Cynefin

Delyth McLean
Cantores a chyfansoddwr o Ferthyr ...
DARLLEN MWY

Delyth McLean

Nial Cain
Nial Cain – gwneuthurwr feiolinau sydd wedi bwrw ei brentisiaeth ers 1987 ...
DARLLEN MWY

Nial Cain

Band y Braichmelyn
Mae gan Band y Braichmelyn dros ugain mlynedd o brofiad yn rhedeg ...
DARLLEN MWY

Band y Braichmelyn

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org