Daniel Morden
Daniel Morden yw un o chwedleuwyr mwyaf poblogaidd y Deyrnas Gyfunol. Mae ...
DARLLEN MWY

Daniel Morden

Delyth Jenkins
One of Wales' leading Celtic harpists ...
DARLLEN MWY

Delyth Jenkins

Tegid Rhys
Mae Tegid Rhys yn creu cerddoriaeth sydd yn gymysgedd o acwstig traddodiadol, ...
DARLLEN MWY

Tegid Rhys

Cat's Claw
Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ...
DARLLEN MWY

Cat’s Claw

Richard Berry
Mae Richard Berry yn dweud storïau ‘Straeon am Gymru a’r Byd‘ ...
DARLLEN MWY

Richard Berry

9 Bach
Cerddoriaeth dywyll, atmosfferig, bas, drymiau, rhythmau gitâr, telyn, alawon prydferth hudol yn ...
DARLLEN MWY

9 Bach

Sian James
Brenhines canu gwerin Cymru Hywel Gwynfryn ...
DARLLEN MWY

Sian James

Gwyneth Glyn
Un â’i thraed wedi eu gwreiddio’n ddyfn ym mhridd Eifionydd, ond sydd ...
DARLLEN MWY

Gwyneth Glyn

Ruff Folk Dance Club
We meet every Monday from 8.00pm until 10.00pm in the hall behind ...
DARLLEN MWY

Ruff Folk Dance Club

SeaFall
Mae SeaFall yn driawd gwerin, gydag awgrym o gerddoriaeth jazz, sydd wedi’u ...
DARLLEN MWY

SeaFall

Plu
Brawd a dwy chwaer - Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral ...
DARLLEN MWY

Plu

Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ...
DARLLEN MWY

Holly Robinson

Ruff Ceilidhs
30 mlynedd o ddawnsio yng Nghaerdydd! Ceilidhs cyson yn Neuadd Adloniant, Clwb ...
DARLLEN MWY

Ruff Ceilidhs

Dawnswyr Tanat
Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ...
DARLLEN MWY

Dawnswyr Tanat

Three Legg'd Mare
Band o Aberystwyth yw’r Gaseg Deircoes, a ddaeth at ei gilydd trwy ...
DARLLEN MWY

Three Legg’d Mare

Chris Jones
Canwr Cymreig ydwi sydd yn canu caneuon yng Gymraeg a Saesneg ...
DARLLEN MWY

Chris Jones

Sammie Bond
Sammie Bond – Aelwyd Cynlais/Adran Llwynarth. Hyfforddwraig Dawnsio Gwerin a stepio yng ...
DARLLEN MWY

Sammie Bond

Gwilym Bowen Rhys
Brodor o Fethel yn Arfon (Gwynedd) yw Gwilym ...
DARLLEN MWY

Gwilym Bowen Rhys

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org