Tamar Eluned Williams
Chwedleuwr yn y draddodiad llafar yn adrodd straeon yng Nghymraeg ac yn ...
DARLLEN MWY

Tamar Eluned Williams

Gwilym Bowen Rhys
Brodor o Fethel yn Arfon (Gwynedd) yw Gwilym ...
DARLLEN MWY

Gwilym Bowen Rhys

Carl Gough
Mae Carl yn chwedleuwr hyblyg sy’n ymateb i’w gynulleidfa. Mae’n gallu perfformio ...
DARLLEN MWY

Carl Gough

Eve Goodman
Mae Eve yn byw yng Ngogledd Cymru. Fe magwyd ger yr afon ...
DARLLEN MWY

Eve Goodman

Elin y Delyn
Telynores broffesiynol gyda gwahaniaeth; cerddoriaeth fodern a phoblogaidd, yn ogystal â cherddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Elin y Delyn

Dylan Fowler
Mae Dylan wedi bod yn gerddor am bron i 30 mlynedd erbyn ...
DARLLEN MWY

Dylan Fowler

Three Legg'd Mare
Band o Aberystwyth yw’r Gaseg Deircoes, a ddaeth at ei gilydd trwy ...
DARLLEN MWY

Three Legg’d Mare

Les Barker
Bardd dwyieithog, athrylith gomig a ffefryn gwyliau gwerin ...
DARLLEN MWY

Les Barker

Rees Wesson
Melodionau un-rhes, wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio prennau caled sy’n tyfu’n ...
DARLLEN MWY

Rees Wesson

Bragod
Bragod yw cydweithrediad rhwng cerddor Cymreig Robert Evans a chantores o Drinidad, ...
DARLLEN MWY

Bragod

Gerard KilBride
Gerard KilBride N.S.V.M, Gwneuthurwr, Adferwr ac Ymchwilwr Feiolinau ...
DARLLEN MWY

Gerard KilBride

Cajuns Denbo
Cajun Cymreig! O Gymru, cymsygiad unigryw Cymraeg o gerddoriaeth ddawns De Louisiana ...
DARLLEN MWY

Cajuns Denbo

Greville Hunt
Telynau Bach wedi’u gwneud â llaw yng nghalon Dyffryn Gwy ...
DARLLEN MWY

Greville Hunt

Plu
Brawd a dwy chwaer - Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral ...
DARLLEN MWY

Plu

PentreFfestNoz
Gweithdai misol dawnsio Llydewig a Ffrengig gyda Fest-noz/Bal i ddilyn. Cerddoriaeth fyw ...
DARLLEN MWY

PentreFfestNoz

Marcus Music
‘Rydym wedi arbenigo mewn Consiertinas ers y 70au hwyr. ‘Rydym yn gallu ...
DARLLEN MWY

Marcus Music

Juice
Band Ceilidh mwyaf cyffrous Cymru ...
DARLLEN MWY

Juice

Delyth McLean
Cantores a chyfansoddwr o Ferthyr ...
DARLLEN MWY

Delyth McLean

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org