CYFEIRIADUR trac
Owen Shiers
Magwyd Owen yng  Nghapel Dewi, ger Llandysul. Ffurfiwyd eu gwedd gerddorol o ...
DARLLEN MWY

Owen Shiers

Aidan Sheehan
Gweithdai cerddoriaeth draddodiadol sy’n defnyddio ffordd o ddysgu sy’n pwysleisio profiad y ...
DARLLEN MWY

Aidan Sheehan

Bethan Nia
I’m a big fan of Bethan Nia. She brings a delightful freshness ...
DARLLEN MWY

Bethan Nia

Patrobas
Mae sŵn y grŵp yn un unigryw – mae’r dylanwadau gwerin yn ...
DARLLEN MWY

Patrobas

Sian James
Brenhines canu gwerin Cymru Hywel Gwynfryn ...
DARLLEN MWY

Sian James

Twmpathology Ceilidh Band
Rydym yn fand dawns twmpath pedwar-darn yn chwarae alawon traddodiadol o Ynysoedd ...
DARLLEN MWY

Twmpathology Ceilidh Band

Harriet Earis
Telynores Geltaidd ifanc sy’n byw yn Aberystwyth yw HARRIET EARIS, ac enillodd ...
DARLLEN MWY

Harriet Earis

Delyth McLean
Merthyr-based singer-songwriter. Her sound combines jazz-infused rhythms with an ear for catchy, ...
DARLLEN MWY

Delyth McLean

Sammie Bond
Sammie Bond – Aelwyd Cynlais/Adran Llwynarth. Hyfforddwraig Dawnsio Gwerin a stepio yng ...
DARLLEN MWY

Sammie Bond

Catrin O'Neill
Mae hi’n medru troi o ganu caneuon hyfryd , swynol, yn ei ...
DARLLEN MWY

Catrin O’Neill

Gwilym Bowen Rhys
Brodor o Fethel yn Arfon (Gwynedd) yw Gwilym ...
DARLLEN MWY

Gwilym Bowen Rhys

Ruff Folk Dance Club
We meet every Monday from 8.00pm until 10.00pm in the hall behind ...
DARLLEN MWY

Ruff Folk Dance Club

Tŷhai - Triawd Indo-Celtaidd
Rajesh David (canwr Indiaidd), Pete Stacey (sacsaffôn a ffliwt) a gitâr virtuoso ...
DARLLEN MWY

Tŷhai – Triawd Indo-Celtaidd

Nath Trevett
Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, ...
DARLLEN MWY

Nath Trevett

Cajuns Denbo
Cajun Cymreig! O Gymru, cymsygiad unigryw Cymraeg o gerddoriaeth ddawns De Louisiana ...
DARLLEN MWY

Cajuns Denbo

Allan yn y Fan
Since their formation in 1996 Allan Yn Y Fan has carved out ...
DARLLEN MWY

Allan yn y Fan

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri
Mae Dawnsio Gwerin Llanymddyfri yn grŵp anffurfiol o bobl o’r un feddwl ...
DARLLEN MWY

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri

Ruff Ceilidhs
30 mlynedd o ddawnsio yng Nghaerdydd! Ceilidhs cyson yn Neuadd Adloniant, Clwb ...
DARLLEN MWY

Ruff Ceilidhs

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

ebost

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2018 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org