Guto Dafis
Mae Guto Dafis yn canu caneuon yn sôn am dor-calon a pherthynasau ...
DARLLEN MWY

Guto Dafis

Plu
Brawd a dwy chwaer - Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral ...
DARLLEN MWY

Plu

Cowbois Rhos Botwnnog
Band o dri brawd o Ros Botwnnog ...
DARLLEN MWY

Cowbois Rhos Botwnnog

Pluck & Squeeze
The Pluck & Squeeze Band are a ceilidh, twmpath, barn dance band ...
DARLLEN MWY

Pluck & Squeeze

Patrobas
Patrobas ydi Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, ac ...
DARLLEN MWY

Patrobas

Daniel Morden
Daniel Morden yw un o chwedleuwyr mwyaf poblogaidd y Deyrnas Gyfunol. Mae ...
DARLLEN MWY

Daniel Morden

Foxglove Trio
Mae’r Foxglove Trio yn mwynhau darganfod caneuon gwerin anadnabyddus a’u trawsnewid nhw ...
DARLLEN MWY

Foxglove Trio

Cat's Claw
Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ...
DARLLEN MWY

Cat’s Claw

Calennig
Yn arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth ddawns Gymreig, mae Calennig yr un mor ...
DARLLEN MWY

Calennig

The Widders
Morys y ffin gydag ymarweddiad! Ardal Casgwent i Gasnewydd ...
DARLLEN MWY

The Widders

Steve Killick
Mae Steve yn storïwr ac addysgwr, ac yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n ...
DARLLEN MWY

Steve Killick

Bethan Nia
I’m a big fan of Bethan Nia. She brings a delightful freshness ...
DARLLEN MWY

Bethan Nia

Arfon Gwilym
Yn ganwr gwerin o deulu cerddgar o Sir Feirionnydd, mae gan Arfon ...
DARLLEN MWY

Arfon Gwilym

Jamie Smith's Mabon
Cerddoriaeth wreiddiol, rhyng-geltaidd, y byd, wedi’i chyfansoddi gan arweinydd y band, yr ...
DARLLEN MWY

Jamie Smith’s Mabon

Carl Gough
Mae Carl yn chwedleuwr hyblyg sy’n ymateb i’w gynulleidfa. Mae’n gallu perfformio ...
DARLLEN MWY

Carl Gough

Ben Robertson
Mae Ben Robertson yn gitarydd ‘fingerstyle’ a chantor ifanc sy’n perfformio cerddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Ben Robertson

Mwnci Studios
Sefydlwyd ‘Mwnci Studios’ yn 2003 ac fe adeiladwyd ar dir ystâd goedwig ...
DARLLEN MWY

Mwnci Studios

Isca Morris
Mae Isca Morris nawr yn dîm dawns cymysg sy’n cwrdd bob nos ...
DARLLEN MWY

Isca Morris

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org