Richard Berry
Mae Richard Berry yn dweud storïau ‘Straeon am Gymru a’r Byd‘ ...
DARLLEN MWY

Richard Berry

Osborne Guitars & Mandolins
Gitarau a mandolinau Osborne. Gitarau acwstig, mandolau, bwsicis a mandolinau wedi eu ...
DARLLEN MWY

Osborne Guitars & Mandolins

Bethan Nia
I’m a big fan of Bethan Nia. She brings a delightful freshness ...
DARLLEN MWY

Bethan Nia

Cowbois Rhos Botwnnog
Band o dri brawd o Ros Botwnnog ...
DARLLEN MWY

Cowbois Rhos Botwnnog

Clocs Canton
Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ...
DARLLEN MWY

Clocs Canton

Burum
Addasiadau jazz o alawon gwerin Cymraeg ...
DARLLEN MWY

Burum

Daniel Morden
Daniel Morden yw un o chwedleuwyr mwyaf poblogaidd y Deyrnas Gyfunol. Mae ...
DARLLEN MWY

Daniel Morden

Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith
Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith yw un o’r deuawdau orau sydd wedi ...
DARLLEN MWY

Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith

Dave Parsons
Dance tutor and caller ...
DARLLEN MWY

Dave Parsons

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri
Mae Dawnsio Gwerin Llanymddyfri yn grŵp anffurfiol o bobl o’r un feddwl ...
DARLLEN MWY

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri

Arfon Gwilym
Yn ganwr gwerin o deulu cerddgar o Sir Feirionnydd, mae gan Arfon ...
DARLLEN MWY

Arfon Gwilym

Chris Jones
Canwr Cymreig ydwi sydd yn canu caneuon yng Gymraeg a Saesneg ...
DARLLEN MWY

Chris Jones

SeaFall
Mae SeaFall yn driawd gwerin, gydag awgrym o gerddoriaeth jazz, sydd wedi’u ...
DARLLEN MWY

SeaFall

Dawnswyr Tanat
Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ...
DARLLEN MWY

Dawnswyr Tanat

9 Bach
Cerddoriaeth dywyll, atmosfferig, bas, drymiau, rhythmau gitâr, telyn, alawon prydferth hudol yn ...
DARLLEN MWY

9 Bach

Christine Watkins
Dwi’n adrodd storïau hen a newydd yn Saesneg, Cymraeg (weithiau yn Ffrangeg), ...
DARLLEN MWY

Christine Watkins

Maelog
Mae Maelog yn fand o Gaerdydd sy’n perfformio cerddoriaeth sy’n gymysgedd o ...
DARLLEN MWY

Maelog

Lleuwen Steffan
Mae’r gantores, cyfansoddwraig a gitarydd Lleuwen Steffan yn canu nid yn unig ...
DARLLEN MWY

Lleuwen Steffan

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org