Brigyn
Mae BRIGYN yn fand pop/gwerin melodic wedi ei ffurfio gan y brodyr ...
DARLLEN MWY

Brigyn

Foxglove Trio
Mae’r Foxglove Trio yn mwynhau darganfod caneuon gwerin anadnabyddus a’u trawsnewid nhw ...
DARLLEN MWY

Foxglove Trio

Greville Hunt
Telynau Bach wedi’u gwneud â llaw yng nghalon Dyffryn Gwy ...
DARLLEN MWY

Greville Hunt

Ben Robertson
Mae Ben Robertson yn gitarydd ‘fingerstyle’ a chantor ifanc sy’n perfformio cerddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Ben Robertson

Ffynnon
Mae FFYNNON yn ymwneud â cherddoriaeth sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn nhraddodiadau ...
DARLLEN MWY

Ffynnon

Cowbois Rhos Botwnnog
Band o dri brawd o Ros Botwnnog ...
DARLLEN MWY

Cowbois Rhos Botwnnog

Cath Little
Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth ...
DARLLEN MWY

Cath Little

Owen Shiers
Magwyd Owen yng  Nghapel Dewi, ger Llandysul. Ffurfiwyd eu gwedd gerddorol o ...
DARLLEN MWY

Owen Shiers

Juice
Band Ceilidh mwyaf cyffrous Cymru ...
DARLLEN MWY

Juice

Gerard KilBride
Gerard KilBride N.S.V.M, Gwneuthurwr, Adferwr ac Ymchwilwr Feiolinau ...
DARLLEN MWY

Gerard KilBride

Robin Huw Bowen
Meistr wrth ei waith. - Yr Herald Cymraeg ...
DARLLEN MWY

Robin Huw Bowen

Aidan Sheehan
Gweithdai cerddoriaeth draddodiadol sy’n defnyddio ffordd o ddysgu sy’n pwysleisio profiad y ...
DARLLEN MWY

Aidan Sheehan

Lowri Evans
Lowri's songs take their musical colours from a broad palette that includes ...
DARLLEN MWY

Lowri Evans

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri
Mae Dawnsio Gwerin Llanymddyfri yn grŵp anffurfiol o bobl o’r un feddwl ...
DARLLEN MWY

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri

Michael Harvey
Mae Michael yn berfformiwr cyfarwydd yng ngwyliau a chlybiau chwedleua y Deyrnas ...
DARLLEN MWY

Michael Harvey

Henry Marten's Ghost
Band Gwyddelig bywiog ar gyfer priodasau, dathliadau penblwydd, gwyliau a digwyddiadau corfforaethol ...
DARLLEN MWY

Henry Marten’s Ghost

Calan
Band gwerin cyffrous ac afieithus gyda phump o aelodau ifanc a hynod ...
DARLLEN MWY

Calan

Delyth & Angharad
DnA: Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe ...
DARLLEN MWY

Delyth & Angharad

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org