Gwyneth Glyn
Un â’i thraed wedi eu gwreiddio’n ddyfn ym mhridd Eifionydd, ond sydd ...
DARLLEN MWY

Gwyneth Glyn

Guto Dafis
Mae Guto wedi perfformio chwedlau traddodiadol yn yr Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond ...
DARLLEN MWY

Guto Dafis

Gentle Good
Enw lwyfan Gareth Bonello, cyfansoddwr ac offerynnydd o Gaerdydd yw The Gentle ...
DARLLEN MWY

Gentle Good

Elinor Evans
Ganwyd Elinor yn Aberdeen ond chafodd ei haddysg gynradd yn Aberystwyth. Yn ...
DARLLEN MWY

Elinor Evans

SeaFall
Mae SeaFall yn driawd gwerin, gydag awgrym o gerddoriaeth jazz, sydd wedi’u ...
DARLLEN MWY

SeaFall

Mouton
Band dynamig pum rhan o Ogledd Cymru ...
DARLLEN MWY

Mouton

Teulu
Mae Teulu yn chwarae alawon a caneuon Cymraeg traddodiadol a wedi cyfansoddi, ...
DARLLEN MWY

Teulu

Michael Harvey
Mae Michael yn berfformiwr cyfarwydd yng ngwyliau a chlybiau chwedleua y Deyrnas ...
DARLLEN MWY

Michael Harvey

Plu
Brawd a dwy chwaer - Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral ...
DARLLEN MWY

Plu

Burum
Addasiadau jazz o alawon gwerin Cymraeg ...
DARLLEN MWY

Burum

Cath Little
Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth ...
DARLLEN MWY

Cath Little

Band y Braichmelyn
Mae gan Band y Braichmelyn dros ugain mlynedd o brofiad yn rhedeg ...
DARLLEN MWY

Band y Braichmelyn

Catrin O'Neill
Mae hi’n medru troi o ganu caneuon hyfryd , swynol, yn ei ...
DARLLEN MWY

Catrin O’Neill

Bragod
Bragod yw cydweithrediad rhwng cerddor Cymreig Robert Evans a chantores o Drinidad, ...
DARLLEN MWY

Bragod

Isca Morris
Mae Isca Morris nawr yn dîm dawns cymysg sy’n cwrdd bob nos ...
DARLLEN MWY

Isca Morris

Ruff Folk Dance Club
We meet every Monday from 8.00pm until 10.00pm in the hall behind ...
DARLLEN MWY

Ruff Folk Dance Club

Juice
Band Ceilidh mwyaf cyffrous Cymru ...
DARLLEN MWY

Juice

Cat's Claw
Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ...
DARLLEN MWY

Cat’s Claw

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org