Off-the-Cuff
Mae Off-the-Cuff yn fand twmpath/ceilidh ...
DARLLEN MWY

Off-the-Cuff

Elinor Evans
Ganwyd Elinor yn Aberdeen ond chafodd ei haddysg gynradd yn Aberystwyth. Yn ...
DARLLEN MWY

Elinor Evans

Sian James
Brenhines canu gwerin Cymru Hywel Gwynfryn ...
DARLLEN MWY

Sian James

Nath Trevett
Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, ...
DARLLEN MWY

Nath Trevett

Owen Shiers
Magwyd Owen yng  Nghapel Dewi, ger Llandysul. Ffurfiwyd eu gwedd gerddorol o ...
DARLLEN MWY

Owen Shiers

Whiskey River
Band Cajun, Country, steil Lousiana, Blues yw Whiskey River ...
DARLLEN MWY

Whiskey River

Nantgarw
Band ifanc bywiog o gerddorion talentog sy’n mwynhau perfformio alawon traddodiadol Cymreig ...
DARLLEN MWY

Nantgarw

Foxglove Trio
Mae’r Foxglove Trio yn mwynhau darganfod caneuon gwerin anadnabyddus a’u trawsnewid nhw ...
DARLLEN MWY

Foxglove Trio

Delyth McLean
Cantores a chyfansoddwr o Ferthyr ...
DARLLEN MWY

Delyth McLean

Cajuns Denbo
Cajun Cymreig! O Gymru, cymsygiad unigryw Cymraeg o gerddoriaeth ddawns De Louisiana ...
DARLLEN MWY

Cajuns Denbo

Lowri Evans
Lowri's songs take their musical colours from a broad palette that includes ...
DARLLEN MWY

Lowri Evans

Clwb Dawnsio Gwlad Casgwent
‘Rydym yn cwrdd bob nos Fercher, rhwng 7.30 a 9.30yh yn yr ...
DARLLEN MWY

Clwb Dawnsio Gwlad Casgwent

Jules Rutter
Dance caller for twmpathau, ceilidhs and so on. Links with a variety ...
DARLLEN MWY

Jules Rutter

Cath Little
Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth ...
DARLLEN MWY

Cath Little

Chris Allen and Sabina Kormylo
Mae Lutheriaid Chris Allen a Sabina Kormylo yn wneuthurwyr hyrdi-gyrdi a liwt ...
DARLLEN MWY

Chris Allen and Sabina Kormylo

Ofelia
Band indie-gwerin o dde Cymru yw Ofelia ...
DARLLEN MWY

Ofelia

Gwenan Gibbard
Mae Gwenan yn delynores ac yn gantores sy’n perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ...
DARLLEN MWY

Gwenan Gibbard

Rusty Shackle
Mae Rusty Shackle wedi bod yn perfformio eu cerddoriaeth egnïol ar lwyfannau ...
DARLLEN MWY

Rusty Shackle

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org