Gerard KilBride
Gerard KilBride N.S.V.M, Gwneuthurwr, Adferwr ac Ymchwilwr Feiolinau ...
DARLLEN MWY

Gerard KilBride

Mair Tomos Ifans
Cantores sy’n canu caneuon gwerin mewn arddull naturiol a thraddodiadol a hefyd ...
DARLLEN MWY

Mair Tomos Ifans

Fiona Collins
Chwedleuwraig yw Fiona sy’n adrodd storïau traddodiadol a gasglwyd o bedwar ban ...
DARLLEN MWY

Fiona Collins

Steve Killick
Mae Steve yn storïwr ac addysgwr, ac yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n ...
DARLLEN MWY

Steve Killick

Plu
Brawd a dwy chwaer - Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral ...
DARLLEN MWY

Plu

Whiskey River
Band Cajun, Country, steil Lousiana, Blues yw Whiskey River ...
DARLLEN MWY

Whiskey River

Osborne Guitars & Mandolins
Gitarau a mandolinau Osborne. Gitarau acwstig, mandolau, bwsicis a mandolinau wedi eu ...
DARLLEN MWY

Osborne Guitars & Mandolins

Allan yn y Fan
Cafodd Allan yn y Fan ei ffurfio yn 1996. Maent yn perfformio ...
DARLLEN MWY

Allan yn y Fan

Gwenan Gibbard
Mae Gwenan yn delynores ac yn gantores sy’n perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ...
DARLLEN MWY

Gwenan Gibbard

Anne Lister
Fe magwyd i yng Nghaerdydd, dwi wedi byw yn Lyon, Ffrainc a ...
DARLLEN MWY

Anne Lister

Ruff Ceilidhs
30 mlynedd o ddawnsio yng Nghaerdydd! Ceilidhs cyson yn Neuadd Adloniant, Clwb ...
DARLLEN MWY

Ruff Ceilidhs

Rusty Shackle
Mae Rusty Shackle wedi bod yn perfformio eu cerddoriaeth egnïol ar lwyfannau ...
DARLLEN MWY

Rusty Shackle

Jules Rutter
Dance caller for twmpathau, ceilidhs and so on. Links with a variety ...
DARLLEN MWY

Jules Rutter

Catrin O'Neill
Mae hi’n medru troi o ganu caneuon hyfryd , swynol, yn ei ...
DARLLEN MWY

Catrin O’Neill

Guto Dafis
Mae Guto wedi perfformio chwedlau traddodiadol yn yr Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond ...
DARLLEN MWY

Guto Dafis

Marcus Music
‘Rydym wedi arbenigo mewn Consiertinas ers y 70au hwyr. ‘Rydym yn gallu ...
DARLLEN MWY

Marcus Music

Jess Ward
Cyfansoddwr, telynores a chwaraewr ffidil yn Orllewin Cymru yw Jess Ward. Mae ...
DARLLEN MWY

Jess Ward

Sian James
Brenhines canu gwerin Cymru Hywel Gwynfryn ...
DARLLEN MWY

Sian James

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org