Gwyneth Glyn
Un â’i thraed wedi eu gwreiddio’n ddyfn ym mhridd Eifionydd, ond sydd ...
DARLLEN MWY

Gwyneth Glyn

Dragon's Breath
Mae Dragon's Breath, sydd wedi’i leoli yn Ne Cymru, yn chwarae cerddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Dragon’s Breath

Bendith
Bendith yw cymysgedd o dalentau'r bandiau Colorama a Plu. Rhyddhawyd ei sengl ...
DARLLEN MWY

Bendith

Clwb Dawnsio Gwlad Casgwent
‘Rydym yn cwrdd bob nos Fercher, rhwng 7.30 a 9.30yh yn yr ...
DARLLEN MWY

Clwb Dawnsio Gwlad Casgwent

Lleuwen Steffan
Mae’r gantores, cyfansoddwraig a gitarydd Lleuwen Steffan yn canu nid yn unig ...
DARLLEN MWY

Lleuwen Steffan

SeaFall
Mae SeaFall yn driawd gwerin, gydag awgrym o gerddoriaeth jazz, sydd wedi’u ...
DARLLEN MWY

SeaFall

Vrï
Ffurfiodd VRï yn Haf 2016 er mwyn arbrofi gyda ffordd siambr-gwerin o ...
DARLLEN MWY

Vrï

gwerinos
It'll be a great night with Gwerinos, 90s stalwarts have started gigging ...
DARLLEN MWY

Gwerinos

Clocs Canton
Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ...
DARLLEN MWY

Clocs Canton

Dylan Fowler
Mae Dylan wedi bod yn gerddor am bron i 30 mlynedd erbyn ...
DARLLEN MWY

Dylan Fowler

Chris Jones
Canwr Cymreig ydwi sydd yn canu caneuon yng Gymraeg a Saesneg ...
DARLLEN MWY

Chris Jones

Twmpathology Ceilidh Band
Rydym yn fand dawns twmpath pedwar-darn yn chwarae alawon traddodiadol o Ynysoedd ...
DARLLEN MWY

Twmpathology Ceilidh Band

Calan
Band gwerin cyffrous ac afieithus gyda phump o aelodau ifanc a hynod ...
DARLLEN MWY

Calan

Elinor Evans
Ganwyd Elinor yn Aberdeen ond chafodd ei haddysg gynradd yn Aberystwyth. Yn ...
DARLLEN MWY

Elinor Evans

Brigyn
Mae BRIGYN yn fand pop/gwerin melodic wedi ei ffurfio gan y brodyr ...
DARLLEN MWY

Brigyn

Mouton
Band dynamig pum rhan o Ogledd Cymru ...
DARLLEN MWY

Mouton

Les Barker
Bardd dwyieithog, athrylith gomig a ffefryn gwyliau gwerin ...
DARLLEN MWY

Les Barker

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2018 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org