Brenig
Mae Brenig yn dod o Aberystwyth ...
DARLLEN MWY

Brenig

Quarto
Band gwerin a phedwar aelod o Sir Benfro, Gorllewin Cymru ...
DARLLEN MWY

Quarto

Robin Huw Bowen
Meistr wrth ei waith. - Yr Herald Cymraeg ...
DARLLEN MWY

Robin Huw Bowen

Gwilym Bowen Rhys
Brodor o Fethel yn Arfon (Gwynedd) yw Gwilym ...
DARLLEN MWY

Gwilym Bowen Rhys

Michael Harvey
Mae Michael yn berfformiwr cyfarwydd yng ngwyliau a chlybiau chwedleua y Deyrnas ...
DARLLEN MWY

Michael Harvey

SeaFall
Mae SeaFall yn driawd gwerin, gydag awgrym o gerddoriaeth jazz, sydd wedi’u ...
DARLLEN MWY

SeaFall

Tim Phillips
Tim Phillips – gwneuthurwr feiolinau anhygoel ...
DARLLEN MWY

Tim Phillips

Nath Trevett
Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, ...
DARLLEN MWY

Nath Trevett

Dylan Fowler
Mae Dylan wedi bod yn gerddor am bron i 30 mlynedd erbyn ...
DARLLEN MWY

Dylan Fowler

Foxglove Trio
Mae’r Foxglove Trio yn mwynhau darganfod caneuon gwerin anadnabyddus a’u trawsnewid nhw ...
DARLLEN MWY

Foxglove Trio

Calennig
Yn arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth ddawns Gymreig, mae Calennig yr un mor ...
DARLLEN MWY

Calennig

Gerard KilBride
Gerard KilBride N.S.V.M, Gwneuthurwr, Adferwr ac Ymchwilwr Feiolinau ...
DARLLEN MWY

Gerard KilBride

Mair Tomos Ifans
Cantores sy’n canu caneuon gwerin mewn arddull naturiol a thraddodiadol a hefyd ...
DARLLEN MWY

Mair Tomos Ifans

Ar Log
Cafodd y grwp gwerinol poblogaidd Cymraeg 'Ar Log' ei ffurfio yn 1976 ...
DARLLEN MWY

Ar Log

Telynau Teifi
Mae telynau Teifi yn siarad drostynt eu hunain. Mae ganddynt sain gwbl ...
DARLLEN MWY

Telynau Teifi

Pluck & Squeeze
The Pluck & Squeeze Band are a ceilidh, twmpath, barn dance band ...
DARLLEN MWY

Pluck & Squeeze

Carreg Lafar
"Mae'r cerddoriaeth yn wyllt, gyda'r drymiau yn dwrdio a'r ffliwt yn mynd ...
DARLLEN MWY

Carreg Lafar

Guto Dafis
Mae Guto Dafis yn canu caneuon yn sôn am dor-calon a pherthynasau ...
DARLLEN MWY

Guto Dafis

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org