Ffynnon
Mae FFYNNON yn ymwneud â cherddoriaeth sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn nhraddodiadau ...
DARLLEN MWY

Ffynnon

Harriet Earis
Telynores Geltaidd ifanc sy’n byw yn Aberystwyth yw HARRIET EARIS, ac enillodd ...
DARLLEN MWY

Harriet Earis

Pluck & Squeeze
The Pluck & Squeeze Band are a ceilidh, twmpath, barn dance band ...
DARLLEN MWY

Pluck & Squeeze

Guto Dafis
Mae Guto wedi perfformio chwedlau traddodiadol yn yr Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond ...
DARLLEN MWY

Guto Dafis

Cath Little
Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth ...
DARLLEN MWY

Cath Little

Nial Cain
Nial Cain – gwneuthurwr feiolinau sydd wedi bwrw ei brentisiaeth ers 1987 ...
DARLLEN MWY

Nial Cain

Juice
Band Ceilidh mwyaf cyffrous Cymru ...
DARLLEN MWY

Juice

Ar Log
Cafodd y grwp gwerinol poblogaidd Cymraeg 'Ar Log' ei ffurfio yn 1976 ...
DARLLEN MWY

Ar Log

Fiona Collins
Chwedleuwraig yw Fiona sy’n adrodd storïau traddodiadol a gasglwyd o bedwar ban ...
DARLLEN MWY

Fiona Collins

Rag Foundation
Cafodd Rag Foundation ei ffurfio gan y tîm cyfansoddi Neil Woollard, llais, ...
DARLLEN MWY

Rag Foundation

Elin y Delyn
Telynores broffesiynol gyda gwahaniaeth; cerddoriaeth fodern a phoblogaidd, yn ogystal â cherddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Elin y Delyn

Isca Morris
Mae Isca Morris nawr yn dîm dawns cymysg sy’n cwrdd bob nos ...
DARLLEN MWY

Isca Morris

Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ...
DARLLEN MWY

Holly Robinson

Dawnswyr Tanat
Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ...
DARLLEN MWY

Dawnswyr Tanat

Anne Lister
Fe magwyd i yng Nghaerdydd, dwi wedi byw yn Lyon, Ffrainc a ...
DARLLEN MWY

Anne Lister

Bethan Nia
I’m a big fan of Bethan Nia. She brings a delightful freshness ...
DARLLEN MWY

Bethan Nia

Olion Byw
Olion Byw yw Lucy Rivers a Dan Lawrence, yn cyfuno ffidil, gitâr, ...
DARLLEN MWY

Olion Byw

Nath Trevett
Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, ...
DARLLEN MWY

Nath Trevett

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org