Calennig
Yn arbenigo mewn chwarae cerddoriaeth ddawns Gymreig, mae Calennig yr un mor ...
DARLLEN MWY

Calennig

Arfon Gwilym
Yn ganwr gwerin o deulu cerddgar o Sir Feirionnydd, mae gan Arfon ...
DARLLEN MWY

Arfon Gwilym

The Widders
Morys y ffin gydag ymarweddiad! Ardal Casgwent i Gasnewydd ...
DARLLEN MWY

The Widders

Whiskey River
Band Cajun, Country, steil Lousiana, Blues yw Whiskey River ...
DARLLEN MWY

Whiskey River

Marcus Music
‘Rydym wedi arbenigo mewn Consiertinas ers y 70au hwyr. ‘Rydym yn gallu ...
DARLLEN MWY

Marcus Music

Bethan Nia
I’m a big fan of Bethan Nia. She brings a delightful freshness ...
DARLLEN MWY

Bethan Nia

Carl Gough
Mae Carl yn chwedleuwr hyblyg sy’n ymateb i’w gynulleidfa. Mae’n gallu perfformio ...
DARLLEN MWY

Carl Gough

Gwerinwyr Gwent
‘Dyn ni’n perfformio dawnsiau sy’n amrywio o ddawnsiau araf, llysaidd i ddawnsiau ...
DARLLEN MWY

Gwerinwyr Gwent

Michael Harvey
Mae Michael yn berfformiwr cyfarwydd yng ngwyliau a chlybiau chwedleua y Deyrnas ...
DARLLEN MWY

Michael Harvey

Ben Robertson
Mae Ben Robertson yn gitarydd ‘fingerstyle’ a chantor ifanc sy’n perfformio cerddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Ben Robertson

Mair Tomos Ifans
Cantores sy’n canu caneuon gwerin mewn arddull naturiol a thraddodiadol a hefyd ...
DARLLEN MWY

Mair Tomos Ifans

Bendith
Bendith yw cymysgedd o dalentau'r bandiau Colorama a Plu. Rhyddhawyd ei sengl ...
DARLLEN MWY

Bendith

Nath Trevett
Ma’ Nath yn gitarydd, liwtydd a Chrynwr sy’n trefnu caneuon gwerin Gymreig, ...
DARLLEN MWY

Nath Trevett

PentreFfestNoz
Gweithdai misol dawnsio Llydewig a Ffrengig gyda Fest-noz/Bal i ddilyn. Cerddoriaeth fyw ...
DARLLEN MWY

PentreFfestNoz

Pat Smith a Ned Clamp
Cymysgedd egnïol o ganeuon ac alawon Cymreig ac Americanaidd yn cael eu ...
DARLLEN MWY

Pat Smith a Ned Clamp

Tegid Rhys
Mae Tegid Rhys yn creu cerddoriaeth sydd yn gymysgedd o acwstig traddodiadol, ...
DARLLEN MWY

Tegid Rhys

Plu
Brawd a dwy chwaer - Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral ...
DARLLEN MWY

Plu

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri
Mae Dawnsio Gwerin Llanymddyfri yn grŵp anffurfiol o bobl o’r un feddwl ...
DARLLEN MWY

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org