CYFEIRIADUR trac
Mae Christine Willison wedi bod yn adrodd straeon ers y 1980au. Mae ...
DARLLEN MWY

Christine Willison

Mae hi’n medru troi o ganu caneuon hyfryd , swynol, yn ei ...
DARLLEN MWY

Catrin O’Neill

Mae Dawnsio Gwerin Llanymddyfri yn grŵp anffurfiol o bobl o’r un feddwl ...
DARLLEN MWY

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri

Gyda dros 20 cerddor ar y llwyfan, mae Ffonic yn werth gweld, ...
DARLLEN MWY

Ffonic

I’m a big fan of Bethan Nia. She brings a delightful freshness ...
DARLLEN MWY

Bethan Nia

A fresh new folk trio from Wales with flavours of Brittany, North ...
DARLLEN MWY

Elfen

Telynores broffesiynol gyda gwahaniaeth; cerddoriaeth fodern a phoblogaidd, yn ogystal â cherddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Elin y Delyn

Plu play alternative Welsh language folk music with hints of country/Americana, with ...
DARLLEN MWY

Plu

Nial Cain – gwneuthurwr feiolinau sydd wedi bwrw ei brentisiaeth ers 1987 ...
DARLLEN MWY

Nial Cain

Canwr Cymreig ydwi sydd yn canu caneuon yng Gymraeg a Saesnag, ac ...
DARLLEN MWY

Chris Jones

Brenhines canu gwerin Cymru Hywel Gwynfryn ...
DARLLEN MWY

Sian James

The Foxglove Trio is a group of multi-instrumentalists who perform mostly traditional ...
DARLLEN MWY

Foxglove Trio

30 mlynedd o ddawnsio yng Nghaerdydd! Ceilidhs cyson yn Neuadd Adloniant, Clwb ...
DARLLEN MWY

Ruff Ceilidhs

Tim sings, and plays electric and amplified acoustic guitars, bowed psaltery and ...
DARLLEN MWY

Tim Deere-Jones

Folk'n'Roll, red-hot swamp music ...
DARLLEN MWY

Whiskey River

Mae Richard Berry yn dweud storïau ‘Straeon am Gymru a’r Byd‘ ...
DARLLEN MWY

Richard Berry

Lowri's songs take their musical colours from a broad palette that includes ...
DARLLEN MWY

Lowri Evans

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Dewch o hyd i ragor a restrwch yma

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2016 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org