CYFEIRIADUR trac
DnA: Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe ...
DARLLEN MWY

DnA

Mae Linda Griffiths yn gantores sydd a’i gwreiddiau’n ddwfn yn naear Maldwyn, ...
DARLLEN MWY

Linda Griffiths

Mae Gwenan yn delynores ac yn gantores sy’n perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ...
DARLLEN MWY

Gwenan Gibbard

Canwr Cymreig ydwi sydd yn canu caneuon yng Gymraeg a Saesnag, ac ...
DARLLEN MWY

Chris Jones

Rydym yn dod â flas newydd i alawon a ganeuon Cymraeg. Wrth ...
DARLLEN MWY

Never Mind The Bocs

One of Wales' leading Celtic harpists ...
DARLLEN MWY

Delyth Jenkins

Magwyd Owen yng  Nghapel Dewi, ger Llandysul. Ffurfiwyd eu gwedd gerddorol o ...
DARLLEN MWY

Owen Shiers

Mae FFYNNON yn ymwneud â cherddoriaeth sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn nhraddodiadau ...
DARLLEN MWY

Ffynnon

Mae telynau Teifi yn siarad drostynt eu hunain. Mae ganddynt sain gwbl ...
DARLLEN MWY

Telynau Teifi

Cerddoriaeth a chaneuon traddodiadol Cymraeg a’u cyfleu mewn ffordd ffres, newydd a ...
DARLLEN MWY

Olion Byw

Mae Christine Willison wedi bod yn adrodd straeon ers y 1980au. Mae ...
DARLLEN MWY

Christine Willison

Brodor o Fethel yn Arfon (Gwynedd) yw Gwilym ...
DARLLEN MWY

Gwilym Bowen Rhys

The Foxglove Trio is a group of multi-instrumentalists who perform mostly traditional ...
DARLLEN MWY

Foxglove Trio

THE BEAR BAND has been playing for Barn Dances and Ceilidhs over ...
DARLLEN MWY

The Bear Band

Cat's Claw is fundamentally an all-acoustic band that gets your feet moving ...
DARLLEN MWY

Cat’s Claw

Pont gerddorol rhwng Cymru a Galisia yw 'Maelog.' Cerddoriaeth lawen a llon ...
DARLLEN MWY

Maelog

"Mae'r cerddoriaeth yn wyllt, gyda'r drymiau yn dwrdio a'r ffliwt yn mynd ...
DARLLEN MWY

Carreg Lafar

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Dewch o hyd i ragor a restrwch yma

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2016 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org