CYFEIRIADUR trac
Quarto
Quarto is a folk band based in Pembrokeshire, West Wales: contemporary and ...
DARLLEN MWY

Quarto

Nial Cain
Nial Cain – gwneuthurwr feiolinau sydd wedi bwrw ei brentisiaeth ers 1987 ...
DARLLEN MWY

Nial Cain

Gwenan Gibbard
Mae Gwenan yn delynores ac yn gantores sy’n perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ...
DARLLEN MWY

Gwenan Gibbard

Allan yn y Fan
...If Welsh music is perennially considered the poor relation in the Celtic ...
DARLLEN MWY

Allan yn y Fan

gwerinos
It'll be a great night with Gwerinos, 90s stalwarts have started gigging ...
DARLLEN MWY

Gwerinos

Clwb Clocsio Yr Wyddgrug
Grwp o oedolion yndan ni sydd eisiau cael hwyl wrth ddysgu sut ...
DARLLEN MWY

Clwb Clocsio Yr Wyddgrug

Twmpathology Ceilidh Band
Rydym yn fand dawns twmpath pedwar-darn yn chwarae alawon traddodiadol o Ynysoedd ...
DARLLEN MWY

Twmpathology Ceilidh Band

Catrin O'Neill
Mae hi’n medru troi o ganu caneuon hyfryd , swynol, yn ei ...
DARLLEN MWY

Catrin O’Neill

Kizzy Crawford
Dechreuodd Kizzy Meriel Crawford o 18 mlwydd oed gyrfa solo dim ond ...
DARLLEN MWY

Kizzy Crawford

9 Bach
Dark, atmospheric, drum, bass, and guitar grooves, melodic, angelic harp, with beautiful ...
DARLLEN MWY

9 Bach

The Widders
Morys y ffin gydag ymarweddiad! Ardal Casgwent i Gasnewydd ...
DARLLEN MWY

The Widders

Ar Log
Cafodd y grwp gwerinol poblogaidd Cymraeg 'Ar Log' ei ffurfio yn 1976 ...
DARLLEN MWY

Ar Log

Brenig
Brenig are based in Aberystwyth and perform original songs based on stories ...
DARLLEN MWY

Brenig

Carl Gough
Mae Carl yn storïwr hyblyg ac ymatebol, sy'n gallu cyflawni mewn ystod ...
DARLLEN MWY

Carl Gough

The Bear Band
THE BEAR BAND has been playing for Barn Dances and Ceilidhs over ...
DARLLEN MWY

The Bear Band

Plu
Plu play alternative Welsh language folk music with hints of country/Americana, with ...
DARLLEN MWY

Plu

Stiwdio Felin Fach
New purpose-built eco studio - a place for music to breathe. Ideal ...
DARLLEN MWY

Stiwdio Felin Fach

Telynau Teifi
Mae telynau Teifi yn siarad drostynt eu hunain. Mae ganddynt sain gwbl ...
DARLLEN MWY

Telynau Teifi

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Dewch o hyd i ragor a restrwch yma

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
©2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org