Foxglove Trio
Mae’r Foxglove Trio yn mwynhau darganfod caneuon gwerin anadnabyddus a’u trawsnewid nhw ...
DARLLEN MWY

Foxglove Trio

Ruff Folk Dance Club
We meet every Monday from 8.00pm until 10.00pm in the hall behind ...
DARLLEN MWY

Ruff Folk Dance Club

Aderyn Prin
Band Twmpath a Band Ceilidh prysuraf Ogledd Cymru yw Aderyn Prin ...
DARLLEN MWY

Aderyn Prin

Chris Jones
Canwr Cymreig ydwi sydd yn canu caneuon yng Gymraeg a Saesneg ...
DARLLEN MWY

Chris Jones

Ofelia
Band indie-gwerin o dde Cymru yw Ofelia ...
DARLLEN MWY

Ofelia

Tŷhai - Triawd Indo-Celtaidd
Rajesh David (canwr Indiaidd), Pete Stacey (sacsaffôn a ffliwt) a gitâr virtuoso ...
DARLLEN MWY

Tŷhai – Triawd Indo-Celtaidd

Patrobas
Patrobas ydi Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, ac ...
DARLLEN MWY

Patrobas

Lowri Evans
Lowri's songs take their musical colours from a broad palette that includes ...
DARLLEN MWY

Lowri Evans

Tamar Eluned Williams
Chwedleuwr yn y draddodiad llafar yn adrodd straeon yng Nghymraeg ac yn ...
DARLLEN MWY

Tamar Eluned Williams

Allan yn y Fan
Cafodd Allan yn y Fan ei ffurfio yn 1996. Maent yn perfformio ...
DARLLEN MWY

Allan yn y Fan

Delyth McLean
Cantores a chyfansoddwr o Ferthyr ...
DARLLEN MWY

Delyth McLean

Delyth Jenkins
One of Wales' leading Celtic harpists ...
DARLLEN MWY

Delyth Jenkins

Dawnswyr Tanat
Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ...
DARLLEN MWY

Dawnswyr Tanat

Fiona Collins
Chwedleuwraig yw Fiona sy’n adrodd storïau traddodiadol a gasglwyd o bedwar ban ...
DARLLEN MWY

Fiona Collins

Nial Cain
Nial Cain – gwneuthurwr feiolinau sydd wedi bwrw ei brentisiaeth ers 1987 ...
DARLLEN MWY

Nial Cain

Rag Foundation
Cafodd Rag Foundation ei ffurfio gan y tîm cyfansoddi Neil Woollard, llais, ...
DARLLEN MWY

Rag Foundation

Mouton
Band dynamig pum rhan o Ogledd Cymru ...
DARLLEN MWY

Mouton

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org