Georgia Ruth
Daw Georgia Ruth o Aberystwyth yn wreiddiol, ond mae hi bellach yn ...
DARLLEN MWY

Georgia Ruth

Dave Parsons
Dance tutor and caller ...
DARLLEN MWY

Dave Parsons

Brenig
Mae Brenig yn dod o Aberystwyth ...
DARLLEN MWY

Brenig

Olion Byw
Olion Byw yw Lucy Rivers a Dan Lawrence, yn cyfuno ffidil, gitâr, ...
DARLLEN MWY

Olion Byw

Carreg Lafar
"Mae'r cerddoriaeth yn wyllt, gyda'r drymiau yn dwrdio a'r ffliwt yn mynd ...
DARLLEN MWY

Carreg Lafar

Nial Cain
Nial Cain – gwneuthurwr feiolinau sydd wedi bwrw ei brentisiaeth ers 1987 ...
DARLLEN MWY

Nial Cain

Clwb Dawnsio Gwlad Casgwent
‘Rydym yn cwrdd bob nos Fercher, rhwng 7.30 a 9.30yh yn yr ...
DARLLEN MWY

Clwb Dawnsio Gwlad Casgwent

Band y Braichmelyn
Mae gan Band y Braichmelyn dros ugain mlynedd o brofiad yn rhedeg ...
DARLLEN MWY

Band y Braichmelyn

Teulu
Mae Teulu yn chwarae alawon a caneuon Cymraeg traddodiadol a wedi cyfansoddi, ...
DARLLEN MWY

Teulu

Plu
Brawd a dwy chwaer - Elan, Marged a Gwilym Rhys o adral ...
DARLLEN MWY

Plu

Les Barker
Bardd dwyieithog, athrylith gomig a ffefryn gwyliau gwerin ...
DARLLEN MWY

Les Barker

Jamie Smith's Mabon
Cerddoriaeth wreiddiol, rhyng-geltaidd, y byd, wedi’i chyfansoddi gan arweinydd y band, yr ...
DARLLEN MWY

Jamie Smith’s Mabon

Juice
Band Ceilidh mwyaf cyffrous Cymru ...
DARLLEN MWY

Juice

Dylan Fowler
Mae Dylan wedi bod yn gerddor am bron i 30 mlynedd erbyn ...
DARLLEN MWY

Dylan Fowler

Telynau Teifi
Mae telynau Teifi yn siarad drostynt eu hunain. Mae ganddynt sain gwbl ...
DARLLEN MWY

Telynau Teifi

Steve Killick
Mae Steve yn storïwr ac addysgwr, ac yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n ...
DARLLEN MWY

Steve Killick

Aidan Sheehan
Gweithdai cerddoriaeth draddodiadol sy’n defnyddio ffordd o ddysgu sy’n pwysleisio profiad y ...
DARLLEN MWY

Aidan Sheehan

Never Mind The Bocs
Rydym yn dod â flas newydd i alawon a ganeuon Cymraeg. Wrth ...
DARLLEN MWY

Never Mind The Bocs

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org