Les Barker
Bardd dwyieithog, athrylith gomig a ffefryn gwyliau gwerin ...
DARLLEN MWY

Les Barker

SeaFall
Mae SeaFall yn driawd gwerin, gydag awgrym o gerddoriaeth jazz, sydd wedi’u ...
DARLLEN MWY

SeaFall

Arfon Gwilym
Yn ganwr gwerin o deulu cerddgar o Sir Feirionnydd, mae gan Arfon ...
DARLLEN MWY

Arfon Gwilym

Robin Huw Bowen
Meistr wrth ei waith. - Yr Herald Cymraeg ...
DARLLEN MWY

Robin Huw Bowen

Girl and a Harp
Mae Chloe Matharu yn gantores a thelynores o Sir Benfro ar gael ...
DARLLEN MWY

Girl and a Harp

Ben Robertson
Mae Ben Robertson yn gitarydd ‘fingerstyle’ a chantor ifanc sy’n perfformio cerddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Ben Robertson

Gwerinwyr Gwent
‘Dyn ni’n perfformio dawnsiau sy’n amrywio o ddawnsiau araf, llysaidd i ddawnsiau ...
DARLLEN MWY

Gwerinwyr Gwent

Isca Morris
Mae Isca Morris nawr yn dîm dawns cymysg sy’n cwrdd bob nos ...
DARLLEN MWY

Isca Morris

Elfen
Mae Elfen yn gyfuniad crefftus o dri cherddor talentog. Craidd y band ...
DARLLEN MWY

Elfen

Gwyneth Glyn
Un â’i thraed wedi eu gwreiddio’n ddyfn ym mhridd Eifionydd, ond sydd ...
DARLLEN MWY

Gwyneth Glyn

Elin y Delyn
Telynores broffesiynol gyda gwahaniaeth; cerddoriaeth fodern a phoblogaidd, yn ogystal â cherddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Elin y Delyn

Pluck & Squeeze
The Pluck & Squeeze Band are a ceilidh, twmpath, barn dance band ...
DARLLEN MWY

Pluck & Squeeze

Off-the-Cuff
Mae Off-the-Cuff yn fand twmpath/ceilidh ...
DARLLEN MWY

Off-the-Cuff

Gwenan Gibbard
Mae Gwenan yn delynores ac yn gantores sy’n perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ...
DARLLEN MWY

Gwenan Gibbard

Guto Dafis
Mae Guto wedi perfformio chwedlau traddodiadol yn yr Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond ...
DARLLEN MWY

Guto Dafis

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri
Mae Dawnsio Gwerin Llanymddyfri yn grŵp anffurfiol o bobl o’r un feddwl ...
DARLLEN MWY

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri

Elinor Evans
Ganwyd Elinor yn Aberdeen ond chafodd ei haddysg gynradd yn Aberystwyth. Yn ...
DARLLEN MWY

Elinor Evans

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org