CYFEIRIADUR trac
Elinor Evans
Harp, fiddle, voice, composition ...
DARLLEN MWY

Elinor Evans

Clocs Canton
Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ...
DARLLEN MWY

Clocs Canton

Quarto
Quarto is a folk band based in Pembrokeshire, West Wales: contemporary and ...
DARLLEN MWY

Quarto

Foxglove Trio
The Foxglove Trio is a group of multi-instrumentalists who perform mostly traditional ...
DARLLEN MWY

Foxglove Trio

Patrobas
Mae sŵn y grŵp yn un unigryw – mae’r dylanwadau gwerin yn ...
DARLLEN MWY

Patrobas

DnA
DnA: Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe ...
DARLLEN MWY

DnA

9 Bach
Dark, atmospheric, drum, bass, and guitar grooves, melodic, angelic harp, with beautiful ...
DARLLEN MWY

9 Bach

Taff Rapper
Taff Rapper yw’r unig ddawnswyr yng Nghaerdydd sy’n cynnal dawnsio rapper sword, ...
DARLLEN MWY

Taff Rapper

Jules Rutter
Dance caller for twmpathau, ceilidhs and so on. Links with a variety ...
DARLLEN MWY

Jules Rutter

O'Ceili Band
Band dawns o orllewin Cymru yw’r O'Ceili Band. Band pedwar aelod sy’n ...
DARLLEN MWY

O’Ceili Band

Alaw
Cariad at alawon hyfryd sydd wrth wraidd y grŵp newydd yma. Gan ...
DARLLEN MWY

Alaw

Isca Morrismen
Mae Gwyr Morys Isca yn cwrdd bob nos Fercher am 8yh yn ...
DARLLEN MWY

Isca Morrismen

Guto Dafis
Mae Guto Dafis yn canu caneuon yn sôn am dor-calon a pherthynasau ...
DARLLEN MWY

Guto Dafis

Carl Gough
Mae Carl yn storïwr hyblyg ac ymatebol, sy'n gallu cyflawni mewn ystod ...
DARLLEN MWY

Carl Gough

Christine Willison
Mae Christine Willison wedi bod yn adrodd straeon ers y 1980au. Mae ...
DARLLEN MWY

Christine Willison

Gwyneth Glyn
Gwyneth Glyn is a singer and poet. Drawing on her ancient Welsh ...
DARLLEN MWY

Gwyneth Glyn

Cath Little
Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth ...
DARLLEN MWY

Cath Little

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Dewch o hyd i ragor a restrwch yma

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org