CYFEIRIADUR trac
30 mlynedd o ddawnsio yng Nghaerdydd! Ceilidhs cyson yn Neuadd Adloniant, Clwb ...
DARLLEN MWY

Ruff Ceilidhs

Mae Guto wedi perfformio chwedlau traddodiadol yn yr Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond ...
DARLLEN MWY

Guto Dafis

Band ifanc bywiog o gerddorion talentog sy’n mwynhau perfformio alawon traddodiadol Cymreig ...
DARLLEN MWY

Nantgarw

Addasiadau jazz o alawon gwerin Cymraeg ...
DARLLEN MWY

Burum

Lowri's songs take their musical colours from a broad palette that includes ...
DARLLEN MWY

Lowri Evans

A new exciting line up of some well seasoned musicians, coming from ...
DARLLEN MWY

Hay Band

Cerddoriaeth wreiddiol, rhyng-geltaidd, y byd, wedi’i chyfansoddi gan arweinydd y band, yr ...
DARLLEN MWY

Jamie Smith’s Mabon

Melodïau hypnotig, dronau a rhythmau gafaelgar yn cael eu chwarae ar hen, ...
DARLLEN MWY

Rheged

Singer-songwriter ...
DARLLEN MWY

Mark Pavey

Dw i’n adrodd storïau sy’n gweddu i’r sefyllfa, ond bob amser wrth ...
DARLLEN MWY

Amanda Rackstraw

The Pluck & Squeeze Band are a ceilidh, twmpath, barn dance band ...
DARLLEN MWY

Pluck & Squeeze

Telynau Bach wedi’u gwneud â llaw yng nghalon Dyffryn Gwy ...
DARLLEN MWY

Greville Hunt

Taff Rapper yw’r unig ddawnswyr yng Nghaerdydd sy’n cynnal dawnsio rapper sword, ...
DARLLEN MWY

Taff Rapper

The Foxglove Trio is a group of multi-instrumentalists who perform mostly traditional ...
DARLLEN MWY

Foxglove Trio

Sammie Bond - Aelwyd y Cynlais. Hyfforddwraig Dawnsio Gwerin a stepio yng ...
DARLLEN MWY

Sammie Bond

Cymysgedd egnïol o ganeuon ac alawon Cymreig ac Americanaidd yn cael eu ...
DARLLEN MWY

Pat Smith a Ned Clamp

Mae FFYNNON yn ymwneud â cherddoriaeth sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn nhraddodiadau ...
DARLLEN MWY

Ffynnon

gwerinos
It'll be a great night with Gwerinos, 90s stalwarts have started gigging ...
DARLLEN MWY

Gwerinos

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Dewch o hyd i ragor a restrwch yma

funding bodies

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
©2017 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

RHESTRWCH

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556

trac@trac-cymru.org