Richard Berry
Mae Richard Berry yn dweud storïau ‘Straeon am Gymru a’r Byd‘ ...
DARLLEN MWY

Richard Berry

Juice
Band Ceilidh mwyaf cyffrous Cymru ...
DARLLEN MWY

Juice

Christine Watkins
Dwi’n adrodd storïau hen a newydd yn Saesneg, Cymraeg (weithiau yn Ffrangeg), ...
DARLLEN MWY

Christine Watkins

Juliette Bell Salter
Mae Julliette Bell Salter yn cyfansoddi a perfformio gwerin gyfoes mewn digwyddiadau ...
DARLLEN MWY

Juliette Bell Salter

Pat Smith a Ned Clamp
Cymysgedd egnïol o ganeuon ac alawon Cymreig ac Americanaidd yn cael eu ...
DARLLEN MWY

Pat Smith a Ned Clamp

Chris Jones
Canwr Cymreig ydwi sydd yn canu caneuon yng Gymraeg a Saesneg ...
DARLLEN MWY

Chris Jones

gwerinos
It'll be a great night with Gwerinos, 90s stalwarts have started gigging ...
DARLLEN MWY

Gwerinos

Greville Hunt
Telynau Bach wedi’u gwneud â llaw yng nghalon Dyffryn Gwy ...
DARLLEN MWY

Greville Hunt

Carl Gough
Mae Carl yn chwedleuwr hyblyg sy’n ymateb i’w gynulleidfa. Mae’n gallu perfformio ...
DARLLEN MWY

Carl Gough

Adran D
Mae Adran D yn fand sy’n cymysgu alawon gwerin Gymreig gyda jazz, ...
DARLLEN MWY

Adran D

Robin Huw Bowen
Meistr wrth ei waith. - Yr Herald Cymraeg ...
DARLLEN MWY

Robin Huw Bowen

Isca Morris
Mae Isca Morris nawr yn dîm dawns cymysg sy’n cwrdd bob nos ...
DARLLEN MWY

Isca Morris

Jules Rutter
Dance caller for twmpathau, ceilidhs and so on. Links with a variety ...
DARLLEN MWY

Jules Rutter

Gwenan Gibbard
Mae Gwenan yn delynores ac yn gantores sy’n perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ...
DARLLEN MWY

Gwenan Gibbard

Tŷhai - Triawd Indo-Celtaidd
Rajesh David (canwr Indiaidd), Pete Stacey (sacsaffôn a ffliwt) a gitâr virtuoso ...
DARLLEN MWY

Tŷhai – Triawd Indo-Celtaidd

Twmpathology Ceilidh Band
Rydym yn fand dawns twmpath pedwar-darn yn chwarae alawon traddodiadol o Ynysoedd ...
DARLLEN MWY

Twmpathology Ceilidh Band

Pluck & Squeeze
The Pluck & Squeeze Band are a ceilidh, twmpath, barn dance band ...
DARLLEN MWY

Pluck & Squeeze

Sian James
Brenhines canu gwerin Cymru Hywel Gwynfryn ...
DARLLEN MWY

Sian James

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org