CYFEIRIADUR trac
Delyth McLean
Merthyr-based singer-songwriter. Her sound combines jazz-infused rhythms with an ear for catchy, ...
DARLLEN MWY

Delyth McLean

Dawnswyr Tanat
Rydym yn cyfarfod bob nos Lun yn Llanfyllin er mwyn dysgu ac ...
DARLLEN MWY

Dawnswyr Tanat

Cymdeithas Dawns Werin Cymru
Mae llwyth o wybodaeth ar gael ar ddawnsio traddodiadol Cymreig ar wefan ...
DARLLEN MWY

Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Chris Jones
Canwr Cymreig ydwi sydd yn canu caneuon yng Gymraeg a Saesnag, ac ...
DARLLEN MWY

Chris Jones

Nial Cain
Nial Cain – gwneuthurwr feiolinau sydd wedi bwrw ei brentisiaeth ers 1987 ...
DARLLEN MWY

Nial Cain

Foxglove Trio
Mae’r Foxglove Trio yn mwynhau darganfod caneuon gwerin anadnabyddus a’u trawsnewid nhw ...
DARLLEN MWY

Foxglove Trio

Jamie Smith's Mabon
Cerddoriaeth wreiddiol, rhyng-geltaidd, y byd, wedi’i chyfansoddi gan arweinydd y band, yr ...
DARLLEN MWY

Jamie Smith’s Mabon

Elfen
Mae Elfen yn gyfuniad crefftus o dri cherddor talentog. Craidd y band ...
DARLLEN MWY

Elfen

Carl Gough
Mae Carl yn chwedleuwr hyblyg sy’n ymateb i’w gynulleidfa. Mae’n gallu perfformio ...
DARLLEN MWY

Carl Gough

Teulu
Mae Teulu yn chwarae alawon a caneuon Cymraeg traddodiadol a wedi cyfansoddi, ...
DARLLEN MWY

Teulu

Delyth & Angharad
DnA: Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe ...
DARLLEN MWY

Delyth & Angharad

Georgia Ruth
Daw Georgia Ruth o Aberystwyth yn wreiddiol, ond mae hi bellach yn ...
DARLLEN MWY

Georgia Ruth

Gwenan Gibbard
Mae Gwenan yn delynores ac yn gantores sy’n perfformio cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ...
DARLLEN MWY

Gwenan Gibbard

Brigyn
Mae BRIGYN yn fand pop/gwerin melodic wedi ei ffurfio gan y brodyr ...
DARLLEN MWY

Brigyn

Off-the-Cuff
Mae Off-the-Cuff yn fand twmpath/ceilidh sy’n cynnwys Jules Rutter (ffidil a galwr) ...
DARLLEN MWY

Off-the-Cuff

Paul Bodwyn Green
I am a folk songwriter-performer and percussive guitarist living in Caernarfon ...
DARLLEN MWY

Paul Bodwyn Green

Ruff Ceilidhs
30 mlynedd o ddawnsio yng Nghaerdydd! Ceilidhs cyson yn Neuadd Adloniant, Clwb ...
DARLLEN MWY

Ruff Ceilidhs

Bendith
Bendith yw cymysgedd o dalentau'r bandiau Colorama a Plu. Rhyddhawyd ei sengl ...
DARLLEN MWY

Bendith

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

ebost

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2018 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org