Kizzy Crawford
Mae Kizzy Meriel Crawford yn siaradwr Cymraeg a dechreuodd ei gyrfa unigol ...
DARLLEN MWY

Kizzy Crawford

Ofelia
Band indie-gwerin o dde Cymru yw Ofelia ...
DARLLEN MWY

Ofelia

Rag Foundation
Cafodd Rag Foundation ei ffurfio gan y tîm cyfansoddi Neil Woollard, llais, ...
DARLLEN MWY

Rag Foundation

Ben Robertson
Mae Ben Robertson yn gitarydd ‘fingerstyle’ a chantor ifanc sy’n perfformio cerddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Ben Robertson

Burum
Addasiadau jazz o alawon gwerin Cymraeg ...
DARLLEN MWY

Burum

Cat's Claw
Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ...
DARLLEN MWY

Cat’s Claw

Clocs Canton
Mae Clocs Canton yn grŵp dawns Forys Gogledd Orllewin (ffurf nodweddiadol ar ...
DARLLEN MWY

Clocs Canton

Sian James
Brenhines canu gwerin Cymru Hywel Gwynfryn ...
DARLLEN MWY

Sian James

Ruff Ceilidhs
30 mlynedd o ddawnsio yng Nghaerdydd! Ceilidhs cyson yn Neuadd Adloniant, Clwb ...
DARLLEN MWY

Ruff Ceilidhs

Rees Wesson
Melodionau un-rhes, wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio prennau caled sy’n tyfu’n ...
DARLLEN MWY

Rees Wesson

Clwb Dawnsio Gwlad Casgwent
‘Rydym yn cwrdd bob nos Fercher, rhwng 7.30 a 9.30yh yn yr ...
DARLLEN MWY

Clwb Dawnsio Gwlad Casgwent

Paul Bodwyn Green
Mae Paul yn ganwr, perfformiwr a gitarydd sy'n byw yng Nghaernarfon. Ganed ...
DARLLEN MWY

Paul Bodwyn Green

Isca Morris
Mae Isca Morris nawr yn dîm dawns cymysg sy’n cwrdd bob nos ...
DARLLEN MWY

Isca Morris

Pluck & Squeeze
The Pluck & Squeeze Band are a ceilidh, twmpath, barn dance band ...
DARLLEN MWY

Pluck & Squeeze

Whiskey River
Band Cajun, Country, steil Lousiana, Blues yw Whiskey River ...
DARLLEN MWY

Whiskey River

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri
Mae Dawnsio Gwerin Llanymddyfri yn grŵp anffurfiol o bobl o’r un feddwl ...
DARLLEN MWY

Dawnsio Gwerin Llanymddyfri

Juice
Band Ceilidh mwyaf cyffrous Cymru ...
DARLLEN MWY

Juice

PentreFfestNoz
Gweithdai misol dawnsio Llydewig a Ffrengig gyda Fest-noz/Bal i ddilyn. Cerddoriaeth fyw ...
DARLLEN MWY

PentreFfestNoz

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2021 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org