Aidan Sheehan
Gweithdai cerddoriaeth draddodiadol sy’n defnyddio ffordd o ddysgu sy’n pwysleisio profiad y ...
DARLLEN MWY

Aidan Sheehan

Ar Log
Cafodd y grwp gwerinol poblogaidd Cymraeg 'Ar Log' ei ffurfio yn 1976 ...
DARLLEN MWY

Ar Log

Kizzy Crawford
Mae Kizzy Meriel Crawford yn siaradwr Cymraeg a dechreuodd ei gyrfa unigol ...
DARLLEN MWY

Kizzy Crawford

Holly Robinson
Mae gan Holly Robinson, 30 mlynedd o brofiad perfformio fel chwaraewr ffidil ...
DARLLEN MWY

Holly Robinson

PentreFfestNoz
Gweithdai misol dawnsio Llydewig a Ffrengig gyda Fest-noz/Bal i ddilyn. Cerddoriaeth fyw ...
DARLLEN MWY

PentreFfestNoz

Ruff Ceilidhs
30 mlynedd o ddawnsio yng Nghaerdydd! Ceilidhs cyson yn Neuadd Adloniant, Clwb ...
DARLLEN MWY

Ruff Ceilidhs

Whiskey River
Band Cajun, Country, steil Lousiana, Blues yw Whiskey River ...
DARLLEN MWY

Whiskey River

Ruff Folk Dance Club
We meet every Monday from 8.00pm until 10.00pm in the hall behind ...
DARLLEN MWY

Ruff Folk Dance Club

Delyth & Angharad
DnA: Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe ...
DARLLEN MWY

Delyth & Angharad

Alaw
Wedi eu disgrifio gan gylchgrawn Songlines fel ‘Supergroup Cymreig’, mae Alaw yn ...
DARLLEN MWY

Alaw

Dragon's Breath
Mae Dragon's Breath, sydd wedi’i leoli yn Ne Cymru, yn chwarae cerddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Dragon’s Breath

Jess Ward
Cyfansoddwr, telynores a chwaraewr ffidil yn Orllewin Cymru yw Jess Ward. Mae ...
DARLLEN MWY

Jess Ward

Harriet Earis
Telynores Geltaidd ifanc sy’n byw yn Aberystwyth yw HARRIET EARIS, ac enillodd ...
DARLLEN MWY

Harriet Earis

Isca Morris
Mae Isca Morris nawr yn dîm dawns cymysg sy’n cwrdd bob nos ...
DARLLEN MWY

Isca Morris

Cat's Claw
Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ...
DARLLEN MWY

Cat’s Claw

Delyth McLean
Cantores a chyfansoddwr o Ferthyr ...
DARLLEN MWY

Delyth McLean

Patrobas
Patrobas ydi Wil Chidley, Iestyn Tyne, Carwyn Williams a Gruffydd Davies, ac ...
DARLLEN MWY

Patrobas

Jamie Smith's Mabon
Cerddoriaeth wreiddiol, rhyng-geltaidd, y byd, wedi’i chyfansoddi gan arweinydd y band, yr ...
DARLLEN MWY

Jamie Smith’s Mabon

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org