CYFEIRIADUR trac
Gwyneth Glyn
Gwyneth Glyn is a singer and poet. Drawing on her ancient Welsh ...
DARLLEN MWY

Gwyneth Glyn

Rees Wesson
Melodionau un-rhes, wedi’u gwneud â llaw gan ddefnyddio prennau caled sy’n tyfu’n ...
DARLLEN MWY

Rees Wesson

Carl Gough
Mae Carl yn storïwr hyblyg ac ymatebol, sy'n gallu cyflawni mewn ystod ...
DARLLEN MWY

Carl Gough

DnA
DnA: Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe ...
DARLLEN MWY

DnA

Cat's Claw
Cat's Claw is fundamentally an all-acoustic band that gets your feet moving ...
DARLLEN MWY

Cat’s Claw

Mark Pavey
Singer-songwriter ...
DARLLEN MWY

Mark Pavey

Robin Huw Bowen
Meistr wrth ei waith. - Yr Herald Cymraeg ...
DARLLEN MWY

Robin Huw Bowen

Tim Phillips
Tim Phillips – gwneuthurwr feiolinau anhygoel ...
DARLLEN MWY

Tim Phillips

Olion Byw
Cerddoriaeth a chaneuon traddodiadol Cymraeg a’u cyfleu mewn ffordd ffres, newydd a ...
DARLLEN MWY

Olion Byw

Ffonic
Gyda dros 20 cerddor ar y llwyfan, mae Ffonic yn werth gweld, ...
DARLLEN MWY

Ffonic

Mouton
Grwp gwerin deinamig ydym o gogledd Cymru sydd yn chwarae cerddoriaeth I ...
DARLLEN MWY

Mouton

9 Bach
Dark, atmospheric, drum, bass, and guitar grooves, melodic, angelic harp, with beautiful ...
DARLLEN MWY

9 Bach

Henry Marten's Ghost
Band Gwyddelig bywiog ar gyfer priodasau, dathliadau penblwydd, gwyliau a digwyddiadau corfforaethol ...
DARLLEN MWY

Henry Marten’s Ghost

Isca Morrismen
Mae Gwyr Morys Isca yn cwrdd bob nos Fercher am 8yh yn ...
DARLLEN MWY

Isca Morrismen

Calan
Band gwerin cyffrous ac afieithus gyda phump o aelodau ifanc a hynod ...
DARLLEN MWY

Calan

Cath Little
Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth ...
DARLLEN MWY

Cath Little

Plu
Plu play alternative Welsh language folk music with hints of country/Americana, with ...
DARLLEN MWY

Plu

gwerinos
It'll be a great night with Gwerinos, 90s stalwarts have started gigging ...
DARLLEN MWY

Gwerinos

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Dewch o hyd i ragor a restrwch yma

trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2018 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org