Tŷhai - Triawd Indo-Celtaidd
Rajesh David (canwr Indiaidd), Pete Stacey (sacsaffôn a ffliwt) a gitâr virtuoso ...
DARLLEN MWY

Tŷhai – Triawd Indo-Celtaidd

Juice
Band Ceilidh mwyaf cyffrous Cymru ...
DARLLEN MWY

Juice

Guto Dafis
Mae Guto Dafis yn canu caneuon yn sôn am dor-calon a pherthynasau ...
DARLLEN MWY

Guto Dafis

The Widders
Morys y ffin gydag ymarweddiad! Ardal Casgwent i Gasnewydd ...
DARLLEN MWY

The Widders

Adran D
Mae Adran D yn fand sy’n cymysgu alawon gwerin Gymreig gyda jazz, ...
DARLLEN MWY

Adran D

Ofelia
Band indie-gwerin o dde Cymru yw Ofelia ...
DARLLEN MWY

Ofelia

Paul Bodwyn Green
Mae Paul yn ganwr, perfformiwr a gitarydd sy'n byw yng Nghaernarfon. Ganed ...
DARLLEN MWY

Paul Bodwyn Green

Linda Griffiths
Mae Linda Griffiths yn gantores sydd a’i gwreiddiau’n ddwfn yn naear Maldwyn, ...
DARLLEN MWY

Linda Griffiths

Eve Goodman
Mae Eve yn byw yng Ngogledd Cymru. Fe magwyd ger yr afon ...
DARLLEN MWY

Eve Goodman

Cowbois Rhos Botwnnog
Band o dri brawd o Ros Botwnnog ...
DARLLEN MWY

Cowbois Rhos Botwnnog

Bethan Nia
I’m a big fan of Bethan Nia. She brings a delightful freshness ...
DARLLEN MWY

Bethan Nia

Jules Rutter
Dance caller for twmpathau, ceilidhs and so on. Links with a variety ...
DARLLEN MWY

Jules Rutter

Pat Smith a Ned Clamp
Cymysgedd egnïol o ganeuon ac alawon Cymreig ac Americanaidd yn cael eu ...
DARLLEN MWY

Pat Smith a Ned Clamp

Cath Little
Mae Cath Little yn chwedleuwraig a chantores sy’n tynnu ar ei hetifeddiaeth ...
DARLLEN MWY

Cath Little

Ben Robertson
Mae Ben Robertson yn gitarydd ‘fingerstyle’ a chantor ifanc sy’n perfformio cerddoriaeth ...
DARLLEN MWY

Ben Robertson

Greville Hunt
Telynau Bach wedi’u gwneud â llaw yng nghalon Dyffryn Gwy ...
DARLLEN MWY

Greville Hunt

Jess Ward
Cyfansoddwr, telynores a chwaraewr ffidil yn Orllewin Cymru yw Jess Ward. Mae ...
DARLLEN MWY

Jess Ward

Guto Dafis
Mae Guto wedi perfformio chwedlau traddodiadol yn yr Ŵyl Chwedleua Ryngwladol Beyond ...
DARLLEN MWY

Guto Dafis

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2019 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org