Lleuwen Steffan
Mae’r gantores, cyfansoddwraig a gitarydd Lleuwen Steffan yn canu nid yn unig ...
DARLLEN MWY

Lleuwen Steffan

Delyth & Angharad
DnA: Deuawd gwerin mam a merch o Abertawe ...
DARLLEN MWY

Delyth & Angharad

Juice
Band Ceilidh mwyaf cyffrous Cymru ...
DARLLEN MWY

Juice

Cat's Claw
Band acwstig yw Cat’s Claw sy’n perfformio cerddoriaeth Cymraeg, Gwyddeleg, Albaneg, Ewropeaidd ...
DARLLEN MWY

Cat’s Claw

Cymdeithas Dawns Werin Cymru
Mae llwyth o wybodaeth ar gael ar ddawnsio traddodiadol Cymreig ar wefan ...
DARLLEN MWY

Cymdeithas Dawns Werin Cymru

Richard Berry
Mae Richard Berry yn dweud storïau ‘Straeon am Gymru a’r Byd‘ ...
DARLLEN MWY

Richard Berry

Anne Lister
Fe magwyd i yng Nghaerdydd, dwi wedi byw yn Lyon, Ffrainc a ...
DARLLEN MWY

Anne Lister

Carreg Lafar
"Mae'r cerddoriaeth yn wyllt, gyda'r drymiau yn dwrdio a'r ffliwt yn mynd ...
DARLLEN MWY

Carreg Lafar

Ffonic
Gyda dros 20 cerddor ar y llwyfan, mae Ffonic yn werth gweld, ...
DARLLEN MWY

Ffonic

Les Barker
Bardd dwyieithog, athrylith gomig a ffefryn gwyliau gwerin ...
DARLLEN MWY

Les Barker

Girl and a Harp
Mae Chloe Matharu yn gantores a thelynores o Sir Benfro ar gael ...
DARLLEN MWY

Girl and a Harp

Marcus Music
‘Rydym wedi arbenigo mewn Consiertinas ers y 70au hwyr. ‘Rydym yn gallu ...
DARLLEN MWY

Marcus Music

Elfen
Mae Elfen yn gyfuniad crefftus o dri cherddor talentog. Craidd y band ...
DARLLEN MWY

Elfen

Rag Foundation
Cafodd Rag Foundation ei ffurfio gan y tîm cyfansoddi Neil Woollard, llais, ...
DARLLEN MWY

Rag Foundation

Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith
Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith yw un o’r deuawdau orau sydd wedi ...
DARLLEN MWY

Jimmy Aldridge a Sid Goldsmith

Band y Braichmelyn
Mae gan Band y Braichmelyn dros ugain mlynedd o brofiad yn rhedeg ...
DARLLEN MWY

Band y Braichmelyn

Ofelia
Band indie-gwerin o dde Cymru yw Ofelia ...
DARLLEN MWY

Ofelia

Jess Ward
Cyfansoddwr, telynores a chwaraewr ffidil yn Orllewin Cymru yw Jess Ward. Mae ...
DARLLEN MWY

Jess Ward

Chwilio

Cofrestrwch yma…

Ydych chi yn grŵp gwerin, yn berfformiwr neu’n diwtor yn gweithio yng Nghymru? Yn glwb, yn sesiwn neu’n ŵyl yng Nghymru? Ydych chi’n darparu gwasanaethau ar gyfer y diwydiant gwerin yng Nghymru? Os felly, ac yn ddarostyngedig i ychydig amodau, gallwch rhestru’ch digwyddiad yma yn rhad ac am ddim.

Ebost

am trac
dyddiadur trac
adnoddau trac
trac: Traddodiadau Cerdd Cymru
© 2020 trac Elusen Gofrestredig: 1085422;
Cwmni cyfyngedig drwy warant: 4106014

RHESTRWCH I GAEL E-NEWYDDION+

CYSYLLTWCH Â NI+

trac
Blwch Post 205
Y BARRI CF63 9FF
01446 748 556
trac@trac-cymru.org